پمپ پره ای پارکر PARKER پمپ پره ای پارکر PARKER شرکت دنیسون تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد و آن بر می گردد به سال ها پیش ، حتی پیش از جنگ جهانی اول یعنی سال  هجری قمری ۱۹۰۰ ! در …
ادامه مطلب