پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI به عنوان پمپ فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ هیدرولیک پره ای یا کارتریجی معمولاً با سرعت های ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دور …
ادامه مطلب