فلوکنترل ویکرز VICKERS فلوکنترل ویکرز VICKERS یکی از شرکت های معتبر و به نام در صنعت های مکانیکی و به علاوه جنگ افزاری می باشد. این شرکت را فردی از بریتانیا به نام ادوارد ویکرز تاسیس نمود که به همین …
ادامه مطلب