شیر ربع گرد هیدرولیک (بال ولو)   شیر ربع گرد هیدرولیک (بال ولو) یا شیر گازی دارای چرخش ۴۵ درجه میباشد در فشار ۴۰۰ بار و ۵۰۰بار در سایز ۱.۴ تا۲ اینچ عرضه میگردد عمدتا دارای ۲ مسیر بوده ولی …
ادامه مطلب