شیر کنترل جهت برقی رکسروت Rexroth مشخصات فنی شیر کنترل جهت برقی رکسروت شیر برقی رکسروت Rexroth  (کنترل جهت) رکسروت Rexroth به صورت مستقیم توسط نیروی برق (سلنوئید) کار می کنند. با توجه به نیرو های دینامیکی و استاتیکی که …
ادامه مطلب