مقالات

پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN

پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN

پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN از نوع جابجایی ثابت محسوب می شود. در پمپ رادیال توز ایران، پیستون ها در یک آرایش شعاعی در بلوک سیلندر مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و برگشتی هستند. پیستون ها می توانند استوانه ای و یا کروی باشند. ساختمان پمپ پیستونی شعاعی در شکل زیر نشان داده شده است که شامل بلوک سیلندر همراه پیستون های مربوطه، رینگ عکس العمل و یک شیر درقسمت مرکزی روتور می باشد.

ساختمان پمپ شعاعی


پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN پیستون ها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال در پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماس می باشند. جهت پمپ نمودن سیال بایستی رینگ عکس العمل در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد. در نتیجه چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج از مرکزی، پیستون های یک طرف به سمت خارج و پیستون های طرف دیگر به سمت داخل سیلندر (به طرف مرکز روتور) حرکت می نمایند.

در ناحیه ای که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم به وجود می آید و سیال می تواند از طریق مجرای ورودی شیر مرکزی به درون سیلندرهای مربوطه هدایت گردد. زمانی که پیستون از موقعیت حداکثر خارج از مرکزی عبور می کند، باید تابع رینگ عکس العمل به داخل سیلندر حرکت نماید. کاهش حجم ایجاد شده در نتیجه جابجایی پیستون، سیال را به طرف مجرای خروجی و شیر مرکزی می راند. در انواع جابجایی متغیر، در اثر تغییر کورس پیستون ها (به واسطه تنظیم خروج از مرکز رینگ عکس العمل)، جابجایی حجمی پمپ تغییر می یابد.


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


موارد کاربرد پمپ پیستونی شعاعی توز ایران
 • استفاده در سیستم های فشار بالا (بالای 400 بار فشار)
 • پرس های هیدرولیکی
 • دستگاه تزریق پلاستیک

پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون کوچک

پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 3 پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 3 پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 7 0.5 600 0.7 1450 0.8 17 12.6
PR 15 1.08 800 1.5 1450 2.3 17
PR 25 1.8 60 2.5 1450 2.8 17
PR 50 3.6 600 5 1450 5.7 17
PR 75 5.4 600 7.5 1450 8.6 17

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران 3 پیستون کوچک

ابعاد پمپ پیستونی شعاعی توز ایران


پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 5 پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 5 پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 100 7 500 10 1450 9 22 15
PR 130 9 500 13 1450 12 22
PR 160 11 450 16 1450 14 22

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون کوچک

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون کوچک


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


پمپ رادیال توز ایران 7 پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران 7 پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)

مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 7 پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 7 پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 230 14.5 450 21 1450 18 24 20
PR 270 19.0 450 27 1450 24 24
PR 320 22.2 450 32 1450 28 24

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران 7 پیستون کوچک

ابعاد پمپ رادیال7 پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون بزرگ
مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 3 پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 3 پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 305 6.89 400 10 1450 7.5 30 35
PR 308 11.72 400 17 1450 13 30
PR 310 14.48 400 21 1450 16 30

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون بزرگ

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون بزرگ


پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون بزرگ

مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 5 پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 5 پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت
PR 508 19.32 350 28 1450 18 34
PR 510 24.14 350 35 1450 23 34
PR 512 29.0 350 42 1450 28 34
PR 514 33.10 350 48 1450 32 34

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون بزرگ

ابعاد پمپ شعاعی 5 پیستون توز ایران


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


پمپ رادیال توز ایران 7 پیستون بزرگ


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل 7 پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل 7 پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 712 41.4 350 60 1450 40 34 44
PR 714 48.27 350 70 1450 47 34 44
PR 714 EX 60 250 87 1450 41.8 34 44

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران 7 پیستون بزرگ

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران 7 پیستون بزرگ


نکاتی درباره نصب و راه اندازی و استفاده صحیح از پمپ های توزیران
 • انتخاب الکتروموتور با توان متناسب با دبی و فشار مورد نظر
 • کوپل مستقیم با فلنج های مخصوص پمپ توزیران و کوپلینگ های کشویی انجام گیرد.
 • شفت پمپ می تواند در جهت چپ و راست بچرخد.
 • لوله مکش پمپ روغن با ورودی پمپ هم قطر باشد.
 • فیلتر مناسب در سیستم نصب شود (حداکثر قطر منفذهای توری فیلتر مناسب 25 میکرون می باشد).
 • فیلتر هوا روی درب تانک روغن نصب گردد (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل تانک).
 • سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
 • قبل از استارت، داخل پمپ حتی الامکان از روغن هیدرولیک پر شود. در پمپ های PR 75، -50، 25، 15 هواگیری توسط پیچ هوا روی پوسته پمپ لازم است.
 • قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملاً تخلیه شود.

جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.