پمپ پره ای VANE PUMP

پمپ پره ای VANE PUMP حرکت پمپ های پره ای دورانی بوده و نیروی محرکه آنها از موتورهای الکتریکی تامین میگردد، پره ها دارای حرکت خارج از مرکز(نیروی گریز از مرکز) میباشند و میتوانند داخل شیارهایی حرکت رفت و برگشتی داشته باشند.

وقتی که پره به جدار پمپ نزدیک میشود کاملا داخل شیار جا گرفته و همین که از آن دور شد در اثر فشار فنر از داخل شیار بیرون آمده و و سیال را از قسمت ورودی به سمت خروجی میبرد، پره ها در اثر نیروی فشار فنری که در پشت آنهاست همواره با جداره پمپ در تماس هستند.


پمپ های پره ای یا وین بعنوان پمپ هایی با فشار متوسط درصنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، این پمپ ها معمولا با سرعت ۱۲۰۰ تا ۱۷۵۰ دور در دقیقه و با محرک موتور احتراقی ۲۴۰۰ دور در دقیقه مورد استفاده قرار گرفته و درسرعت و فشار کاری تعریف شده دارای بازده حجمی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد میباشند.

پمپ های پره ای به دلیل خود راه اندازی خشک، راحتی نگهداری و خواص مکش و لیفت خوب مورد توجه هستند، علاوه بر این معمولا پره ها میتوانند سیال از دمای ۳۲ تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد و اختلاف فشار تا ۱۵ بار را جابجا کنند.

پمپ پره ای معمولا دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد رضایت بخش آن به تمیزی روغن ، غلظت مناسب، روغن کاری خوب و سرعت مناسب محور بستگی دارد.


جهت دریافت مشاوره، خدمات و اطلاعات تکمیلی لطفا با فروشگاه صنعت هیدرولیک نمایندگی فروش محصولات و قطعات انواع پمپ های پره ای اصلی، طرح اصلی و چینی تماس حاصل نمایید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


ساختار پمپ پره ای

پمپ پره ای vane pumnp


Vane Pump Structure

روتور یا چرخنده پمپ دارای شیارهای شعاعی است که با اتصال به محور محرک در داخل یک رینگ بادامکی میچرخد و با استفاده از نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران محور تیغه های موجود در شیارهای روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رینگ نگاه میدارد.

فضای بین روتور و رینگ بادامکی در نیم دوراول چرخش محور افزایش یافته و انبساط حجمی حاصله موجب کاهش فشار و ایجاد مکش میگردد که در نتیجه سیال از مجاری ورودی پمپ وارد میشود.

در نیم دور دوم تیغه ها به تدریج  پیرو سطح رینگ بادامکی به داخل شیار بازگشته و به دلیل کاهش حجم سیال به طرف مجاری خروجی رانده میشود، در صورتی که گریز از مرکز بین محورهای روتور و رینگ بادامکی به صفر برسد، دیگر در خروجی جریان وجود نخواهد داشت.

بعضی از پمپ های پره ای که نیروی گریز از مرکز آنها قابل تنظیم است، تحت عنوان پمپ های جابجایی متغیر شناخته میشوند، در این پمپ ها با حرکت رینگ بادامکی به وسیله تنظیم دستی یا مکانیزم جبران کننده‌ فشار، میزان نیروی گریز از مرکز قابل تنظیم است.


فشار در پمپ پره‌ای

Vane Pump Pressure

نا متقارن بودن فشار در پمپ پره ای مانند پمپ های دنده خارجی بر یاتاقان ها نیروی جانبی وارد میکند، در پمپ پره ای متقارن شکل بیضوی پیوسته سبب میشود که مجرای ورودی و خروجی نظیر به نظیر در مقابل یکدیگر قرارگرفته و تعادل کامل هیدرولیکی حاصل شود.


جهت دریافت مشاوره، خدمات و اطلاعات تکمیلی لطفا با فروشگاه صنعت هیدرولیک نمایندگی فروش محصولات و قطعات انواع پمپ های پره ای اصلی، طرح اصلی و چینی تماس حاصل نمایید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


نحوه عماکرد پمپ کارتریجی


دانلود کاتالوگ VANE PUMPS