پرشر سوییچ هیدرولیک

hydraulic pressure switch


پرشر سوییچ هیدرولیک

پرشر سوییچ هیدرولیک دستگاه هایی هستند که تغییرات فشار رابه انرژی الکتریکی یا خطی تبدیل می کنند. آنها می توانند با کاهش فشار و یا افزایش روشن عمل کنند.دو نوع اصلی سوئیچ های فشار با فشار هیدرولیک یا پنوماتیک راه اندازی می شوند، و در نسخه های تماسی یا غیر تماسی در دسترس هستند.

تماس به این معنی است که واحد به صورت فیزیکی در داخل واحد قرار می گیرد تا فشار را اندازه گیری کند، در حالی که عدم تماس به این معنی است که واحد از فناوری پیشرفته برای اندازه گیری فشار بر اساس انواع دیگر حسگرها در حالی که خارج از سیستم است، استفاده می کند.

سوئیچ های فشار هیدرولیک اغلب در خودروها برای هشدار دادن به رانندگان سطح سوخت خودرو استفاده می شوند، اما بسیاری از کاربردهای دیگر وجود دارند که از سوئیچ فشار استفاده می کنند.


چگونه پرشر سوییچ هیدرولیک کار میکند

سوئیچ های فشار به طور معمول سوئیچ های تماسی هستند، به این معنی که آنها در یک ظرف مایع برای اندازه گیری فشار قرار می گیرند. به دلیل اینکه بیشتر واحدها بسیار کوچک هستند، جابه جایی واحد بر عامل اندازه گیری تاثیر می گذارد. واحد از دو بخش تشکیل شده است— واحد ترانس دوسر و واحد سوئیچ.

فرستنده قطعه ابزاری است که فشار موجود در ظرف را اندازه گیری می کند، و می تواند برای شناسایی فشار صعودی، فشار نزولی، یا در برخی مدل ها، نقاط فشار متعدد  را می سنجد. هنگامی که فشار مجموعه برآورده می شود، مبدل سیگنالی را به واحد سوئیچ می فرستد که آن پیام را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.


این انرژی باعث گام بعدی در برنامه میشود . به عنوان مثال در یک سوخت سنج  ، می توان از این انرژی الکتریکی برای فعال کردن یک نور هشدار دهنده استفاده کرد زمانی که فشار خیلی کم می شود. در  علم موشک سازی ، دانشمندان می توانند فشار را برای جلوگیری از انفجار نظارت کنند. در استخراج نفت، کارگران می توانند یاد بگیرند که آیا در خطر ضربه زدن به پاکت هوا و ایجاد انفجار هستند یا نه.

سوئیچ های فشار با تنظیمات مختلف و قابلیت محدوده در دسترس هستند، بنابراین مهم است که سوئیچ صحیح برای یک برنامه را انتخاب کنید. برخی از مایعات viscous تر هستند، و این می تواند اتنخاب پرشر سوییچ مناسب را سخت کند ، اگر آنها به درستی به نوع مایع تنظیم نشده باشند.

با این حال، بیشتر سوئیچ های فشار هیدرولیک می توانند اکثریت مایعات هیدرولیک را اداره کنند. سوئیچ های فشار هیدرولیک نیز برای رسیدگی به سطوح مختلف فشار طراحی شده اند. یک سوئیچ فشار هیدرولیک معمولی بین ۳۰۰ تا ۲۶۰۰ PSI عمل می کند، اگرچه سطوح بالاتر ۴۰ PSI و حتی تا ۱۲۰ PSI با هزینه بیشتری در دسترس هستند. میانگین محدوده دما بین ۲۰- دگرس فارنهایت تا ۱۶۰ درجه فارنهایت است.


پرشر سوییچ

 


۱۸d  کاتالوگ پرشز سوییچ شرکت norgren