هیدروموتور ساخت چین

هیدروموتور ساخت چین اوربیتالی ساخت چین طرح دانفوس DANFOSS، چینی طرح پارکر PARKER، چینی طرح ایتون ویکرز EATON VICKERS


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع هیدروموتور ساخت چین EATON VICKERS با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰

هیدروموتور چینیهیدروموتور چینیهیدروموتور چینی


در این مطلب قصد داریم هیدروموتورهای اوربیتالی ساخت کمپانی BHM چین را که مانند هیدروموتور بلغاری، طرح هیدروموتورهای اوربیتالی دانفوس می باشند معرفی کنیم.

مدل های هیدروموتور های چینی به شرح زیر است:

  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMP
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMR
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMH
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMM
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMS
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMV
  • هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMT

در ادامه تصاویر و جداول مشخصات فنی هیدروموتورهای نام برده شده آورده شده است.


هیدروموتور ساخت چین اوربیتالی BHM مدل BMP

BMPهیدروموتور


 

مشخصات فنی هیدروموتور  چینی BMP

 

مدل BMP50 BMP80 BMP100 BMP125 BMP160
دور (rpm) ۱۱۵۰ ۷۷۰ ۶۱۵ ۴۹۰ ۳۸۳
گشتاور (N.m) ۱۰۰ ۱۴۶ ۱۸۲ ۲۳۶ ۳۰۲
توان (kw) ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰
فشار کاری (bar) ۱۲۵ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰

 

مدل BMP200 BMP250 BMP315 BMP400
دور (rpm) ۳۱۰ ۲۵۰ ۱۹۲ ۱۵۵
گشتاور (N.m) ۳۶۰ ۳۸۰ ۳۷۵ ۳۶۰
توان (kw) ۱۰ ۸.۵ ۷ ۶
فشار کاری (bar) ۱۴۰ ۱۱۰ ۹۰ ۷۰

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و  هیدروموتور ساخت چین EATON VICKERS با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 

هیدروموتور ساخت چین اوربیتالی BHM مدل BMR

هیدروموتورBHM


جدول مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMR

مدل BMR50 BMR80 BMR100 BMR125 BMR160
دور (rpm) ۷۵۵ ۷۵۰ ۶۰۰ ۴۷۵ ۳۷۵
گشتاور (N.m) ۱۰۰ ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۲۰
توان (kw) ۷.۷ ۱۲.۳ ۱۲.۳ ۱۲ ۱۲.۳
فشار کاری (bar) ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰

مدل BMR200 BMR BMR BMR
دور (rpm) ۳۰۰ ۲۴۰ ۱۹۰ ۱۶۰
گشتاور (N.m) ۳۳۰ ۳۵۲ ۳۶۰ ۴۲۰
توان (kw) ۱۰ ۹ ۷ ۶.۵
فشار کاری (bar) ۱۲۰ ۱۱۰ ۸۵ ۸۵


هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMH

BMH هیدروموتور

جدول مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMH

مدل BMH200 BMH250 BMH315 BMH400 BMH500
دور (rpm) ۳۶۶ ۲۹۰ ۲۳۶ ۱۸۳ ۱۵۵
گشتاور (N.m) ۵۱۰ ۶۲۱ ۷۴۰ ۸۵۰ ۸۳۰
توان (kw) ۱۶ ۱۶ ۱۴ ۱۲.۵ ۱۱
فشار کاری (bar) ۱۷۵ ۱۷۵ ۱۷۵ ۱۵۵ ۱۲۵

جدول مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMM

هیدروموتور BMM


هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMM

مدل BMM32 BMM40 BMM50
دور (rpm) ۵۱۳ ۴۵۲ ۳۵۸
گشتاور (N.m) ۳۳ ۳۷ ۳۳
توان (kw) ۱.۷ ۱.۷ ۱.۲
فشار کاری (bar) ۹۰ ۸۵ ۶۰

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع هیدروموتور چینی با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMS

هیدروموتور BMS


مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMS

مدل BMS200 BMS250 BMS315 BMS375
دور (rpm) ۳۷۵ ۳۰۰ ۲۴۰ ۲۰۰
گشتاور (N.m) ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۶۰ ۵۳۶
توان (kw) ۱۵.۷ ۱۴.۱ ۱۴.۱ ۱۱.۸
فشار کاری (bar) ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۲۰

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع هیدروموتور چینی با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMV

هیدروموتور BMV


جدول مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMV

 

مدل BMV315 BMV400 BMV500 BMV630 BMV800 BMV1000
دور (rpm) ۵۱۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ۲۵۰ ۲۰۰
گشتاور (N.m) ۹۲۰ ۱۱۸۰ ۱۴۶۰ ۱۶۶۰ ۱۸۸۰ ۲۰۱۵
توان (kw) ۳۸ ۴۷ ۴۷ ۴۰ ۳۳ ۲۸.۶
فشار کاری (bar) ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰


 هیدروموتور چینی اوربیتالی BHM مدل BMT

هیدروموتور BMT


مشخصات فنی هیدروموتور چینی BMT

مدل BMT160 BMT200 BMT230 BMT250 BMT315
دور (rpm) ۶۲۵ ۶۲۵ ۵۳۶ ۵۰۰ ۳۸۰
گشتاور (N.m) ۴۷۰ ۵۹۰ ۶۷۰ ۷۳۰ ۹۵۰
توان (kw) ۲۷.۷ ۳۴.۹ ۳۴.۷ ۳۴.۵ ۳۴.۹
فشار کاری (bar) ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰


مدل BMT400 BMT500 BMT630 BMT800
دور (rpm) ۳۰۵ ۲۴۰ ۱۹۶ ۱۵۴
گشتاور (N.m) ۱۰۸۰ ۱۲۲۰ ۱۳۱۸ ۱۴۶۴
توان (kw) ۳۱.۲ ۲۸.۸ ۲۵.۳ ۲۲.۲
فشار کاری (bar) ۱۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۲۵