لوازم  کارتریج

قطعات یک کارتریج

قطعات یک کارتریج


به طور کلی کارتریج های سه تکه و پنج تکه در اکثر موارد اجزا مشابه ای دارند اما  در کارتریج های پنج تکه  ۲ عدد پلیت اهن برنج بین درب سرو درب ته کارتریج قرار میگیرد.کارتریج های طرح ویکرز و دنیسون در اجزا مشابه هستند اما شکل رینگ(سیلندر) و شکل ظاهری کارتریج ها با هم متفاوت است.


به طور کلی لوازم کارتریج هاشامل:

۱.درب سر

۲. درب ته

۳.عینکی ها

۴.سیل کیت های عینکی

۵.ارینگ دور کارتریج

۶.سیل های  بزرگ درب سر

۷.سیل های  کوچک درب سر

۸.رتور

۹.تیغه های رتور

۱۰.رینگ یا همان سیلندر

۱۱.پلیت اهن برنج(در کارتریج ۳ تکه وجود ندارد)


در فروشگاه صنعت هیدرولیک تمامی قطعات  کارتریج  های برند های مختلف در طیف قیمتی مناسب به فروش میرسد.

۰۲۱۶۶۶۸۳۲۶۰—۰۲۱۶۶۶۸۰۹۲۱


ویدیو بررسی انواع کارتریج ها