فلودیوایدر کارتریجی

فلودیوایدر کارتریجی بطور کلی هنگامی که لازم باشد روغن عبوری در یک خط هیدرولیک به دو یا چند مسیر جریان مساوی و یکسان تقسیم شود ، آن وقت از یک یا چند سه راهی به عنوان راه حل اولیه ممی شود استفاده نمود .


اما اگر مقاومت در همه شاخه های تقسیم شده جریان یکسان نباشد ،مقدار دبی میتواند به مقدار خیلی زیادی در هر شاخه تغییر نماید .از این رو با اضافه نمودن چندین شیر کنترل دبی در مسیر خروجی سه راهی ها ، مقدار مقاومت های مسیر را میتوان یکسان نمود. اما در هنگام کارکرد ماشین با تغییر مقدار بار در هر مسیر ، نیازمند اصلاح مقدار تنظیمی شیر کنترل دبی خواهد بود .


جهت رفع نمودن این مشکل با اضافه نمودن المانی به مانند فلودیوایدر ، جریان را با مقادیر یکسان یا غیر یکسان در دو یا چند مسیر می شود تقسیم نمود .

می توان اشاره کرد که همیشه به واسطه تلرانس های ساخت و نشتی های داخلی موجود ، امکان وجود خطای محدودی در عملکرد فلودیوایدرها وجود دارد . با افزایش لقی های داخلی و نشتی بین دنده ها و پوسته و عدم تقارن و تشابه طبقات مختلف فلودیوایدر امکان این خطا افزایش میابد .


فلودیوایدر کارتریجی

شیر فلو دیوایدر کارتریجی  CARTRIDGE FLOW DIVIDER VALVE


فلودیوایدر کارتریجی


فلودیوایدر Flow Divider همانطور که از نامش پیداست و در نقشه بالا می‌بینید برای تقسیم جریان هیدرولیکی به کار می‌رود .

در مواقعی که در سیستم هیدرولیکی لازم باشد دبی به طور یکسان و کاملا دقیق بین دو و یا چند جک و یا هیدروموتور تقسیم شود بطوری که عملگرها ، عملکرد یکسانی داشته باشند از این قطعه استفاده می‌شود .


فلودیوایدر کارتریجی CARTRIDGE FLOW DIVIDER درون یک بلوک نصب می‌شود . این بلوک اغلب دارای یک ورود و دو خروج میباشد . دبی به ورودی (P) داده می‌شود و ولو فلودیوایدر دبی ورودی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

بعضی از فلودیوایدرها دارای یک ورودی و دو سه و یا چهار خروجی میباشند بطوریکه دبی ورودی را بین آنها تقسیم می‌کنند.


فلودیوایدر کارتریجی


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر فلودیوایدر کارتریجی با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


در مواقعی که در سیستم هیدرولیکی لازم باشد دبی به طور یکسان و کاملا دقیق بین دو و یا چند جک و یا هیدروموتور تقسیم شود بطوری که عملگرها ، عملکرد یکسانی داشته باشند از این قطعه استفاده می‌شود .

فلودیوایدر کارتریجی CARTRIDGE FLOW DIVIDER درون یک بلوک نصب می‌شود .

این بلوک اغلب دارای یک ورود و دو خروج میباشد . دبی به ورودی (P) داده می‌شود و ولو فلودیوایدر دبی ورودی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

فلودیوایدر کارتریجی