مقالات

شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC

شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC

مشخصات فنی شیر کنترل فشار دوپلوماتیک

شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC در ادامه به شرح مشخصات فنی هر کدام از این مدل ها می پردازیم.


شیر کنترل فشار بین خطی CD1-W

شیر کنترل فشار بین خطی سری 10، شیر سری CD1-W یک شیر کنترل فشار بین خطی دارای اتصالات پیچی برای نصب فلنجی می باشد. این شیر برای کنترل شیر با استفاده از پیلوت و کاهنده فشار 2 طبقه بکار می رود.

شیر کنترل فشار CD1-W دوپلوماتیک duplomatic

مشخصات عملکردی شیر کنترل فشار بین خطی CD1-W

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 3 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20-  تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 1.2 کیلوگرم

شیر کنترل فشار بین خطی CD1-W


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی CRQ

شیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی سری 12، شیر سری CRQ یک شیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی، موجود در4 رنج فشاری و با قابلیت استفاده در بلوکها یا پنلهای با نشیمن گاه تیپ D-10C می باشد. این شیر معمولا در کنترل حداکثر فشار مدارات هیدرولیکی به کار می رود. این شیر شامل اسپول اصلی و مجموعه پیلوت می باشد. اسپول، نرمالی بسته، در هنگامی که فشار مدار از مقدار تعین شده تجاوز می کند از طریق فرمان پیلوت باز شده و مسیر جریان را به سمت مخزن هدایت می کند. فشار مورد نظر توسط پیچ تنظیم می شود.

شیر کنترل فشار duplomatic

مشخصات عملکردی شیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی CRQ

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 100 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20-  تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 0.16 کیلوگرم

شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی DBV

شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی سری 10، شیر سری DBV یک شیر کنترل فشار تحریک مستقیم کارتریجی، موجود دررنج های فشاری مختلف و با قابلیت استفاده در بلوکها یا پنلهای می باشد. این شیر معمولا در کنترل حداکثر فشار مدارات هیدرولیکی یا به عنوان محدود کننده پیک فشار (که بواسطه حرکت عملگر هیدرولیکی بوجود می آید) بکار می رود. این شیر هنگامی که فشار مدار از مقدار تعیین شده تجاوز می کند عمل می کند و مسیر جریان را به سمت مخزن هدایت می کند. فشار مورد نظر توسط پیچ تنظیم می شود.

شیر کنترل فشار DBV دوپلوماتیک

مشخصات عملکردی شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی DBV

( اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 120 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 380 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از  0.25 کیلوگرم

شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی DBV


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر متعادل کننده (کانتر بالانس) DZC#

شیر متعادل کننده (کانتر بالانس ) سری 10، شیر متعادل کننده DZC* بعنوان یک شیر کاهنده فشار عمل کرده و در 3 سایز مختلف موجود می باشد. این شیر علاوه بر کاهش فشار از مسیر P به مسیر مصرف کننده A ، در هنگام تولید فشاری بیشتر از فشار تعین شده در پایین دست جریان، اجازه عبور برگشت جریان را از مسیر A به  مخزن را می دهد. نصب آنها بر اساس استاندارد 4401 ISO می باشد.

 

مشخصات عملکردی شیر متعادل کننده (کانتر بالانس ) DZC#

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 150 تا 500 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 6.5 تا 15 کیلوگرم

شیر متعادل کننده (کانتر بالانس ) DZC#


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر دو و سه راهه جبران کننده فشار کارتریجی PCK06

شیر PCK06 یک جبران کننده فشار دو یا سه راهه کارتریجی برای کاربرد در بلوک یا منیفولد می باشد. این شیر افت فشار بین خط پمپ و خط پیلوت را در سطح ثابتی حفظ می کند.این شیر معمولا با شیر پروپشنال استفاده می شود تا نرخ جریان را مستقل از تغیرات فشار کنترل کند. تنظیم محدوده مقادیر جبران کننده فشار می تواند از 7 تا 33 بار تغییر کند.

شیر کننده فشار PCK06 دوپلوماتیک

مشخصات عملکردی شیر دو راهه جبران کننده فشار کارتریجی PCK06

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 40 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده  تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 0.2 کیلوگرم

شیر دو و سه راهه جبران کننده فشار کارتریجی PCK06


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر بی بار کننده RQ##-P

شیر بی بار کننده RQR*-P دارای پیلوت دارای شیر یک طرفه سری 42، RQR*-P و RQR*-A تنها به عنوان یک یک شیر اطمینان و ایمنی عمل نمی کند بلکه در هنگام رسیدن فشار به مقدار تنظیم شده، به عنوان شیر بی بار کننده عمل می کند و جریان پمپ را در فشار صفر به مخزن هدایت می کند. برای اطمینان از این عملکرد، مدار احتیاج به یک آکومولاتور دارد تا باقی ماندن فشار به مقدار مورد نیاز را در مدار را تضمین کند. استفاده از شیر یکطرفه، در شرایطی که شیر در حالت باز است باعث جلوگیری از تخلیه آکومولاتور می شود.

شیر بی بار کننده RQ##-P

مشخصات عملکردی

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد )

 • حداکثر دبی حجمی 200 تا 500 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 تا 350 بار
 • محدوده  تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 3.5 تا 19 کیلوگرم

شیر بی بار کننده RQR*-P دارای پیلوت دارای شیر یک طرفه سری 42


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر بی بار کننده با خالی کننده اتوماتیکی یا برقی RQ#M#-p

شیر بی بار کننده با خالی کننده اتوماتیکی یا برقی RQRM*، برای مدار فرمان غیر مستقیم RQAM*-P دارای شیر یکطرفه سری 51، RQ*M*-P  تنها به عنوان یک شیر اطمینان و ایمنی عمل نمی کند بلکه در هنگام رسیدن فشار به مقدار تنظیم شده ویا هنگام قطع جریان سلونوئید، به عنوان شیر بی بار کننده عمل می کند. برای اطمینان از این عملکرد، مدار احتیاج به یک آکومولاتور دارد تا باقی ماندن فشار به مقدار لازم در مدار تضمین شود. استفاده از شیر یکطرفه، در شرایطی که شیر در حالت باز است باعث جلوگیری از تخلیه آکومولاتور می شود.

شیر بی بار کننده RQ#M#-p دوپلوماتیک

مشخصات عملکردی

( اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد )

 • حداکثر دبی حجمی 200 تا 500 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 تا 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 5 تا 20.5 کیلوگرم

شیر بی بار کننده با خالی کننده اتوماتیکی یا برقی RQ#M#-p


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر فشار شکن RQ#-P

شیر فشار شکن (اطمینان) سری 41، RQ*-P شیر اطمینان پیلوتی با نصب بر روی زیر شیری بر طبق استاندارد ISO 6264 می باشد. این شیرها حتی در نزدیکی مقادیر فشار تنظیم شده امکان استفاده از تمام جریان پمپ را می دهند. این شیر ها دارای حداقل افت فشار می باشند که این مساله باعث بالا رفتن بازده انرژی می شود.

شیر فشار شکن RQ#-P دوپلوماتیک

مشخصات عملکردی شیر فشار شکن ( اطمینان ) سری 41

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 200 تا 500 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 3.5 تا 6.5 کیلوگرم

شیر اطمینان برقی RQM#-P

شیر فشارشکن (اطمینان) برقی با بی بار کننده و انتخاب مقادیر فشار سری 60، RQM*-P شیر اطمینان پیلوتی با قابلیت نصب بر روی زیر شیری براساس استاندارد ISO 6264 در 3 سایز اسمی موجود می باشد.همچنین این شیرها دارای 5 نوع تحریک برقی، بی بار کننده تمام جریان و انتخاب تا 3 فشار می باشند.

شیر اطمینان برقی RQM#-P

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) برقی با بی بار کننده و انتخاب مقادیر فشار سری 60

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 250 تا 500 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد

شیر فشارشکن برقی با بی بار کننده و انتخاب مقادیر فشار سری 60


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر فشارشکن برقی RQM#-W

شیر فشارشکن (اطمینان) برقی سری 60، RQM*-W شیر اطمینان پیلوتی دارای اتصالات رزوه ای BSP و در دو سایز اسمی موجود می باشد. همچنین این شیرها دارای 5 نوع تحریک برقی، بی بار کننده تمام جریان و انتخاب تا 3 فشار می باشند.

شیر فشارشکن برقی RQM#-W

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) برقی سری 60

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد )

 • حداکثر دبی حجمی 250 تا 400 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده  تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد

شیر فشارشکن (اطمینان) برقی سری 60


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر کاهنده فشار Z#-P

شیر سری Z*-P در هنگامی که در یک مدار هیدرولیکی، خط فشار پایین تر از خط اصلی مورد نظر باشد، بکار می رود. در مواقعی که فشار از مقدار تنظیمی بیشتر است (در حالت عادی باز بودن مدار) باعث عبور جریان می شود. وقتی فشار خروجی از مقدار تنظیمی کمتر باشد شیر بسته شده و باعث می شود مقدار فشار خروجی به مقدارثابتی برسد.

شیر کاهنده فشار Z#-P

مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار Z#-P سری 22

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد )

 • حداکثر دبی حجمی 40 تا 110 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 250 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 3.9 تا 6.1 کیلوگرم

شیر کاهنده فشار Z#-P سری 22


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر متعادل کننده (کانتر بالانس) ZC2

شیر متعادل کننده ZC2 بعنوان یک شیر کاهنده فشار عمل کرده و علاوه بر کاهش فشار از مسیر P به مسیر مصرف کننده A، در هنگام تولید فشاری بیشتر از فشار تعین شده در پایین دست جریان، اجازه عبور برگشت جریان را از مسیر A به مخزن را می دهد. نصب آنها بر روی زیر شیری می باشد.

شیر متعادل کننده (کانتر بالانس) ZC2

مشخصات عملکردی شیر متعادل کننده (کانتر بالانس) ZC2 سری 51

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 25 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 1.3 کیلوگرم

شیر متعادل کننده (کانتر بالانس) ZC2 سری 51


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DUPLOMATIC با کارشناسان با تجربه ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


دانلود کاتالوگ شیر کنترل فشار دوپلوماتیک DIPLOMATIC

شیر کنترل فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC

فروش و تامبن شیرآلات «کنترل‌کننده فشار» و «محدودکننده فشار» سیستم هیدرولیک

بررسی و انتخاب و خرید انواع شیر کنترل‌کننده فشار با عملکرد و نصب متفارت

در این دسته انواع شیر کنترل فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC نظیر «ریلیف ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «ردیوسینگ ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «سکوئنس ولو فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC» ، «آنلودینگ ولو دوپلماتیک DUPLOMATIC» و «کانتربالانس دوپلماتیک DUPLOMATIC» موجود می‌باشد


سایزهای شیرهای کنترلرکننده فشار به ترتیب (1/4) – (3/8) – (1/2) – (3/4) – (1) – (1.1/4) اینچ میباشد که با مراجعه به کاتالوگ دوپلماتیک DUPLOMATIC و با توجه دبی عبوری از شیر در فشار مورد نظر ، سایز درست را انتخاب نمایید.

فرمان‌های ولو کنترل فشار باز و ریلیف بسته با توجه به عملکرد سیستم هیدرولیک و همچنین حالت تنظیم دستی و برقی (در ولتاژهای مختلف) برای سیستم انتخاب میشود.

شیرآلات کنترل کننده فشار دوپلماتیک DUPLOMATIC در مدل‌های «بلوکی» ، «زیرشیری» ، «خطی (لوله‌ای)» در سیستم هیدرولیک نصب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *