مقالات

شیر چهار دسته هیدرولیک

شیر چهار دسته هیدرولیک

شیر چهار دسته هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


فروش و تامین انواع شیر چهار لیور هیدرولیک ( دارای 4 دسته فرمان)

بررسی ، انتخاب ، فروش و تامین انواع شیرهای کنترل جهت دستی در سایزهای مختلف

انتخاب شیر چهار دسته هیدرولیکی بر اساس :

• سایزهای (3/8) | (1/2) | (3/4) | (1.1/4) ⇐ (انتخاب سایز بر اساس دبی عبوری از شیر)

• حالت یک تکه یا همان یکپارچه و یا حالت بلوکی ( ماژولار )

• دسته‌های فرمان شیر بصورت قفلی و فتری

• تعیین بیشینه فشار سیستم هیدرولیکی

برای خرید ولو دستی هیدرولیک با اطلاع از بیشینه و کمینه دبی و فشار سیال عبوری و همچنین نوع فرمان و عملکرد شیر و یک تکه یا ماژولار بودن ، با فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس بگیرید 66683260.


انواع شیر هیدرولیک از نظر عملکرد

 1. شیرهای کنترل جهت: مسیر حرکت سیال را تغییر می دهند.
 2. شیرهای کنترل فشار: اصطلاحا به آنها رلیف ولو نیز می گویند و کنترل فشار سیستم را بر عهده دارند.
 3. شیرهای کنترل جریان یا دبی متغیر: وظیفه ی کنترل دبی سیستم را دارند.
 4. شیرهای هیدرولیک پروپرشنال
 5. شیرهای هیدرولیک سرو
 6. شیرهای هیدرولیک مدولار (Modular)
 7. انواع شیر هیدرولیک از نظر نوع تحریک
 8. تحریک دستی
 9. تحریک سلونوئیدی
 10. تحریک مکانیکی یا بادامکی
 11. تحریک هوایی

شیر هیدرولیک برقی از پر کاربردترین دسته ی شیر هیدرولیک است و این شیرها به وسیله نیروی الکتریکی کار می کنند. مقدار جریان سیستم هیدرولیک به کمک شیر برقی قطع، وصل یا تنظیم می شود. شیرهای برقی خود به دو دسته شیر هیدرولیکی تک بوبین و شیر هیدرولکی دو بوبین تقسیم بندی می شوند و فرمان الکتریکی توسط سوکت به بوبین انتقال می یابد. داخل شیرهای برقی هیدولیک قطعه ای به نام اسپول وجود دارد که در طرفین آن دو واشر و دو فنر وجود دارد؛ به کمک تحریک الکتریکی رخ داده، اسپول تغییر حالت داده و این تغییر حالت می تواند منجر به جریان یا قطع جریان شود.


شیر برقی هیدرولیک دارای مدل های گوناگونی است؛ انواع مدل های شیر برقی در صنایعی چون سیمان، فولاد، خودروسازی و صنایع سنگین کاربرد دارند.


شیرهای هیدرولیک کنترل جهت

اولین دسته از شیر هیدرولیک، شیر کنترل جهت هیدرولیک است. این شیرها به منظور مدیریت بر جهت عبور سیال مورد استفاده قرار می گیرند و تعیین کننده مسیر عبور جریان سیال در مدار هستند. برای مثال می توانند جهت حرکت یک سیلندر یا موتور هیدرولیکی را تعیین کنند. این شیرها با توجه به وظایف خود به انواع یکطرفه، دوراهه، چند راهه و غیره تقسیم بندی می شوند. نام گذاری شیرهای کنترل جهت طبق تعداد موقعیت و دهانه های شیر انجام می شود و این نام گذاری به این ترتیب است که ابتدا تعداد دهانه ها و سپس تعداد موقعیت ها بیان می شود.


در زیر نحوه ی حرکت شیرهای کنترل جهت اسپولی با اسپول لغزنده را مشاهده می کنیم.

در شکل زیر نحوه ی حرکت شیر هیدرولیک کنترل جهت با تحریک برقی را مشاهده می کنیم. بوبین این شیرها با ایجاد میدان مغناطیسی، اسپول شیر را به حرکت در می آورد.


شیرهای هیدرولیک کنترل فشار

نوع دیگری از شیر هیدرولیک، شیر کنترل فشار هیدرولیک است. این گروه از شیر هیدرولیک، سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت میکند؛ تغییرات ناگهانی به وجود آمده در اثر عوامل متعددی مانند کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن، به دلیل باز و بسته شدن شیر به وجود می آید.

تغییرات ناگهانی به وجود آمده در سیستم میتواند تغییرات آنی حتی تا 4 برابر فشار نرمال را در سیستم ایجاد کند؛ از آنجایی که افزایش فشار بیشتر از حد معین می تواند آسیب های جدی به شیر هیدرولیک بزند؛ لزوم استفاد از شیر کنترل فشار توجیه می شود. در یک سیستم هیدرولیک توان خروجی وابسته به فشار و جریان سیال است، بنابراین برای دست یابی به اهداف مورد نظر هنگام طراحی مدار، باید موارد زیر معین گردند:

فشار سیستم

پارامترهای هندسی و اندازه های مربوط به شیرها

مقدار دبی سیستم


در شکل زیر یک شیر کنترل فشار هیدرولیکی را مشاهده می کنیم.

شماتیک شیرهای کنترل فشار


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


ماکزیمم نیروی قابل اعمال توسط سیلندر هیدرولیکی در شیر هیدرولیک کنترل فشار تابعی از حداکثر فشار سیستم و سطوح مقاطع پیستون و طول شافت می باشد؛ به همین دلیل کنترل دقیق سطح فشار سیستم، منجر به کنترل دقیق نیروهای تولید شده توسط عملگرها می شود و در نتیجه سیستم را در مقابل ایجاد تنش های غیر مجاز محافظت می کند.


کاربرد شیرهای هیدرولیک کنترل فشار

شیر اطمینان ساده: این شیرها موظف به مراقبت نمودن از خطوط لوله و سایر تجهیزات هیدرولیکی در مقابل افزایش فشار هستند.

شیر اطمینان ترکیبی: درست مانند شیر اطمینان ساده بوده با این تفاوت که دسترسی به سطح فشار دقیق را ممکن می سازد.

شیر کاهنده فشار: فشار کاهش یافته ای را در خروجی سیستم بدون توجه به فشار ورودی تامین می کنند.

شیر بی بار کننده: جریان خارج شده از پمپ های جابه جایی مثبت را در حالتی که سیستم هیدرولیک تحت بار نیست، در فشار صفر به مخزن تخلیه می کند و به این ترتیب از مصرف توان و تلفات حرارتی ناشی از تخلیه سیال از طریق شیر اطمینان در فشار بالا کاسته می شود.

شیر متعادل کننده: در برابر عبور جریان در یک جهت خاص مقاومت ایجاد می کند و در جهت دیگر اجازه ی عبور را می دهد.

شیر ترتیبی: همانطور که از نام این شیر مشخص است؛ جریان را در در مسیرهای مختلف و با ترتیب خاص هدایت می کند.

سوئیچ فشاری: این شیرها به کاهش یا افزایش فشار سیال حساس هستند.


شیرهای هیدرولیک کنترل جریان یا دبی متغیر

دسته ای دیگر از شیر هیدرولیک، شیر کنترل جریان هیدرولیک است. از شیرهای کنترل جریان جهت تنظیم سرعت سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی به وسیله ی تغییر میزان دبی ورودی یا خروجی آنها استفاده می شود. ابزار اصلی برای این کنترل تغییر سطح عبور جریان در گلوگاه است که در شکل زیر این تغییر گلوگاه برای کنترل جریان نشان داده شده است.

مقایسه شیرهای کنترل جریان یا دبی متغیر


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


لازم به ذکر است که درصورت عملکرد همزمان شیرهای کنترل جریان و کنترل فشار است که می توان بر اندازه ی دبی تاثیر گذاشت. یک شیر کنترل جریان قادر است با تنظیم دبی سیال، سرعت حرکت عملگرها را تحت کنترل قرار دهد.


دو روش اصلی برای تقسیم بندی شیر هیدرولیک کنترل جریان وجود دارد:

بدون سیستم جبران کننده فشار

کاربرد این شیرها مربوط به حالتی است که فشار سیستم تقریبا ثابت بوده و تنظیم دقیق سرعت مد نظرمان نیست. ساده ترین نوع این شیرها محدود کننده های جریان هستند که با داشتن یک گلوگاه ساده شیر یک طرفه ساخته می شود.


همراه با سیستم جبران کننده فشار

این شیرها به صورت اتوماتیک نسبت به تغییرات فشار تنظیم شده و همواره افت فشار را ثابت نگه می دارد؛ به این ترتیب میزان جریان عبوری از آنها ثابت خواهد ماند.
در شکل زیر مقدار تغییر افت فشار و جریان در دو حالت سیستم های با جبران کننده فشار و بدون جبران کننده فشار را برای شیر هیدرولیک کنترل جریان ترسیم کرده ایم. همانطور که با توجه به شکل نیز واضح است که در حالت جبران کننده فشار جریان خروجی ثابت می ماند.

نمودار شیر هیدرولک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


نمادهای ترسیمی شیر هیدرولیک

درک روابط میان اجزای یک سیستم صنعتی با کمک نمادهای ترسیمی ساده تر و سریع تر انجام می شود. در ادامه تعدادی از نمادهای تعریف شده در استاندارد ANSI که مربوط به شیر هیدرولیک است را آورده ایم.


شیر هیدرولیک یک طرفه: فقط سیال را در یک جهت عبور می دهد.

نماد شیر هیدرولیک یک طرفه

شیر هیدرولیک کنترل جریان: شیرآب منزل، یک نمونه از شیرهای کنترل جریان است.

نماد شیر هیدرولیک کنترل جریان

نماد اصلی نشان دهنده شیر: همواره مربع به عنوان نماد نشان دهنده شیر مورد استفاده قرار می دهند.

نماد نشان دهنده شیر

شیر قطع و وصل با عملکرد دستی یا پایی (پدال) عمل می کند.

نماد شیر قطع و وصل

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


نحوه انتخاب شیر هیدرولیک

انتخاب صحیح شیر هیدرولیک از میان مجموعه محصولات موجود در بازار یکی از مهارت های بسیار کارآمد است؛ چراکه این انتخاب می تواند علاوه بر تاثیر مستقیم روی کارایی سیستم هیدرولیک، از لحاظ اقتصادی نیز با صرفه باشد. برای انتخاب مناسب یک شیر هیدرولیک توجه به مجموعه ای از نکات ضروری است تا شیر مطابق برنامه ی طراحی شده رفتار کند. تعدادی از این نکات عبارتند از:

 • کاربرد شیر هیدرولیک در سیستم

همانطور که ذکر شد شیرها می توانند کنترل فشار، کنترل جریان و کنترل جهت سیال عبوری در سیستم را انجام دهند؛ برای انتخاب قطعا باید به کاربرد شیر در سیستم توجه کرد.

 • ماهیت فیزیکی سیال عبوری از شیر هیدرولیک

نقش سیال در سیستم های هیدرولیکی در این است که انرژی تولید شده را به عملگرها (سیلندرها و هیدروموتورها) برساند. هر سیال هیدرولیک دارای مشخصه و ویژگی های خاص مربوط به خودش است؛ خواص متفاوت سیال های هیدرولیک به منظور کاربری های متفاوت آن ها است. با توجه به خواص سیال هیدرولیک با پایه نفتی، این دسته از سیال ها کاربرد بیشتری در سیستم هیدرولیک دارند.

سیال عبوری از شیرها می تواند مواردی مانند آب، نفت، گاز، پودر، انواع مواد شیمیایی و غیره باشد. لازم به ذکر است که سیال عبوری از شیرهای موجود در این بخش تنها روغن معدنی است و در صورت استفاده از سیال دیگری می تواند به شیر آسیب بزند و یا اگر آسیب جدی نزده باشد، شیر کارایی مناسب و کافی را نخواهند داشت.

 • اندازه شیر هیدرولیک

عامل مهم دیگر برای انتخاب شیر هیدرولیک موضوع سایز آنهاست. اندازه ی شیرها برای عملکرد صحیح سیستم بسیار حائز اهمیت است؛ برای مثال اگر سایز شیر را کوچک انتخاب کنیم و فشار سیستم بالا باشد، شیر قادر به عبور کامل سیال نخواهد بود، برعکس اگر سایز شیر را بزرگتر انتخاب کنیم آنگاه علاوه بر هزینه ی اضافی تحمیل شده افت فشار چشمگیری مشاهده خواهیم کرد.

 • فرمان شیر هیدرولیک در حالت نرمال

باید به این نکته توجه کرد که شیر هیدرولیک قبل از تحریک ممکن است در دوحالت نرمال باز و نرمال بسته موجود باشد، حین انتخاب آنها توجه به اینکه طراحی سیستم طبق چه حالتی از شیر بوده است حائز اهمیت است.

در نهایت مجموعه ای از این نکات و اطلاعات دقیق تر تحت عنوان کدفنی برای شیر هیدرولیک تعریف می شود که نحوه سفارش دهی با این کد بسیار راحت تر می شود.


شیر کنترل جهت هیدرولیک چیست؟

در یک تعریف کلی می توان کاربرد یک شیر کنترل جهت هیدرولیکی را کنترل کننده جهت مسیر روغن در راه های ارتباطی مورد نظر دانست. از سایر کاربردهای شیر کنترل جهت هیدرولیک مسدود کردن جریان و تعیین مسیر حرکت روغن می باشد. این نوع شیرها از لحاظ مکانیزم کنترل جهت سیال به انواع پاپتی (نشستی) و اسپولی (قرقره ای) تقسیم بندی می شوند.


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


انواع شیر کنترل جهت هیدرولیک

ساختمان داخلی این نوع شیرها شامل بدنه با مجاری داخلی بین نشیمن گاه های اسپول متحرک و پوسته می باشد. میزان کیفیت آب بندی به لقی، لزجت، نوع سیال و فشار کاری وابسته است. با توجه به وجود مقادیر کم نشتی، از شیرهای کنترل جهت اسپولی نمی توان به منظور قفل کردن هیدرولیکی یک عملگر استفاده کرد. (باید شیر کنترل جهت پاپتی به کار برده شود)

شیر کنترل جهت بایستی جریان را از پمپ به یکی از دریچه های A یا B و روغن خروجی از سیلندر را به مخزن هدایت کند. تعداد پورت ها و تعداد حالات تعیین کننده نوع شیر می باشد.

شیر کنترل جهت اسپولی

 شیر کنترل جهت اسپولی

شیر کنترل جهت پاپتی

 شیر کنترل جهت پاپتی

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


ویژگی های شیر کنترل جهت هیدرولیک

شیرهای کنترل جهت اساساً با تعداد وضعیت کاری و تعداد پورت متصل به شیر و همچنین نحوه تحریک شناخته می شوند. به عنوان مثال تعداد اتصالات در مجاری شیر به عنوان تعداد راه های ممکن جهت عبور جریان در نظر گرفته می شود. یک شیر چهار راههدارای چهار مجرای A,B,T,P است. یک شیر سه وضعیتی با سه مربع قرار داده شده در کنار هم شناخته می شود. روش های زیادی به منظور تحریک و ایجاد حرکت در مکانیزم داخلی شیر وجود دارد. این راه ها عبارتند از:

 • اهرم دستی
 • پدال پایی
 • خط فرمان هیدرولیکی
 • برقی

لازم به ذکر است که سایز، نوع آب بندی، تعداد و نوع حالات و دهانه ها، نحوه تحریک، فشار کاری، جریان عبوری و نوع نصب از مواردی است که در هنگام انتخاب شیرهای کنترل جهت باید به آن توجه داشت.


شیر کنترل جهت با تحریک اهرم دستی

 شیر کنترل جهت با تحریک اهرم دستی


نماد انواع روش های تحریک شیرهای کنترل جهت

 نماد انواع روش های تحریک شیرهای کنترل جهت

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


انواع شیرهای کنترل جهت از نظر ساختار داخلی

این شیرها دارای وضعیت های مشخصی هستند و بر مبنای تعداد پورت و وضعیت به صورت زیر دسته بندی می شوند:

 • شیر 2/2
 • شیر 3/2
 • شیر 4/2
 • شیر 4/3

شیر کنترل جهت 2/2

شیر 2/2 که توسط آن مسیر عبور جریان سیال بسته و یا باز می گردد، لذا می تواند مسیر جریانی را کنترل نماید. این شیر دارای یک دهانه ورودی P و یک دهانه خروجی A است.

شیر 2/2 نرمال باز

 شیر2/2 نرمال باز

شیر 2/2 نرمال بسته

 شیر2/2 نرمال بسته

در مورد تشریح عملکرد شیر 2/2 نرمال بسته در موضع نرمال مسیر P به A بسته است. با فشار بر محرک شیر، به اسپول نیرو وارد شده و در نتیجه مسیر P به A آزاد و باز می شود. با قطع محرک شیر، فنر مجدداً شیر را به موقعیت اولیه خود می آورد. نام دیگر این نوع شیرها، شیر قطع و وصل و یا on/off وَلو می باشد.

شیر 2/2

 شیر 2/2

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


کاربرد شیر کنترل جهت 2/2
 • باز کردن و یا بستن مسیر جریان
 • به عنوان شیر بای – پس
 • راه اندازی و یا از کار انداختن انواع شیرهای فشار و کنترل جریان
 • راه اندازی هیدروموتور یک طرفه

شیر کنترل جهت 2/3

این نوع شیر نیز همانند نوع قبلی در راستای باز و بسته نمودن مسیر جریان مورد لستفاده قرار می گیرد و دارای یک دهانه ورودی P و یک دهانه خروجی A یک دهانه تخلیه T می باشد.

شیر کنترل جهت 2/3

 شیر کنترل جهت 2/3

در شیر 2/3 نرمال بسته در حالت سکون مسیر P به دهانه های دیگر مسدود و جریان برگشت A به T باز می باشد. با تحریک شیر، اسپول حرکت کرده و مسیر P به A باز می گردد و دهانه T مسدود می گردد. بدین ترتیب شیر 2/3 با وضعیت های خود مسیر جریان روغن را کنترل می کند.

کاربرد شیر کنترل جهت 2/3

 • نشت مایع از طریق مسیر دهانه L به مخزن جاری می گردد.
 • استفاده بعنوان کنترل سیلندر های یک طرفه
 • تغییر دهنده مسیر

شیر کنترل جهت 2/3

 شیر کنترل جهت 2/3


شیر کنترل جهت 2/4

شیر 2/4 دارای یک پورت ورودی P، یک دهانه تخلیه T و دو دهانه خروجی A و B می باشد.

شیر کنترل جهت 2/4

 شیر کنترل جهت 2/4

شیر برقی 2/4 تک بوبین

شیر برقی 2/4 تک بوبین

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 

نحوه عملکرد شیر 2/4

 • اسپول شیر در موضع سکون دارای مسیر عبور آزاد از P به B و A به T می باشد.
 • با تحریک شیر و تغییر حالت آن، عبور جریان از P به A و B به T فراهم می شود.
 • با رهایی نیروی فنر، شیر 2/4 مجدداً به موقعیت اولیه خود بر می گردد. در نتیجه مسیر A مجدداً از طریق دهانه T به مخزن روغن برقرار می گردد.

کاربرد شیر کنترل جهت 2/4

 • راه اندازی سیلندرهای دو طرفه
 • راه اندازی هیدروموتورهای دو جهته
 • راه اندازی یکی از دو مدار دارای پمپ مشترک

یکی از نکات مهم در طراحی شیر اسپولی 4/2 می توان به طراحی شیر به صورت 2 پیستون و 3 پیستون اشاره کرد. مهم ترین تفاوت بین آنها در این است که در نوع دو پیستون نیازی به ایجاد دهانه تخلیه نشتی نمی باشد. زیرا فشار خط مخزن در حرکت پیستون تاثیر گذار می باشد. بنابراین سازندگان می باید حداکثر فشار مجاز خط مخزن را در کاتالوگ این نوع شیرها اعلام نمایند.


شیر کنترل جهت 3/4

به منظور کنترل دقیق تر عملگرها جهت توقف در نقاطی غیر از ابتدا و انتهای مسیر و برای اینکه سیلندرها و هیدروموتورها تحت فشار پمپ نباشند، نیاز به استفاده از شیرهای کنترل جهت با بیش از دو حالت می باشد. شیرهای 4/3 از پرکاربردترین شیرهای مورد استفاده در هیدرولیک صنعتی می باشد.

5 مورد از شیرهای 3/4 که در اکثر مدارهای هیدرولیکی استفاده می شوند به شرح زیر است:

شیر 3/4 وسط بسته

 شیر 3/4 وسط بسته

شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

 شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

شیر 3/4 P بسته (وسط صندلی)

 شیر 3/4 P بسته (وسط صندلی)


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

 شیر 3/4 T بسته (بازیاب)


شیر 3/4 وسط H

 شیر 3/4 وسط H

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


در ادامه به توضیح هر یک از این 5 نوع شیر 3/4 می پردازیم.

شیر 3/4 وسط بسته

در موضع وسط این شیر، همه مسیرها مسدود می باشند ولی در مکانیزم داخلی شیر و از محل نداخل اسپول، بدنه نشتی هایی وجود دارند. اگر شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد، سیلندر را در هر موقعیت مکانی خود متوقف می نماید. البته استفاده این نوع شیر در مدار، حداقل دو ایراد در عملکرد مدار به وجود می اورد:

 1. روغن از طریق شیر اطمینان تخلیه می شود و پمپ مجبور است در فشار تنظیمی آن کار کند که موجب افزایش دمای روغن، کاهش لزجت سیال و خاصیت روانکاری و اسیدی شدن تدریجی روغن می شود.
 2. در صورتی که این شیر به مدت طولانی تحت فشار قرار گرفته باشد به تدریج روغن از پورت های A و B نفوذ و نشت می کند. در نتیجه موجب حرکات نامطلوب در سیلندر می شود.

شیر 3/4 وسط بسته

شیر 3/4 وسط بسته


شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

در این نوع شیرها در موضع وسط روغن ورودی به خروجی در ارتباط نمی باشند. پمپ از زیر بار خارج شده و مسیر ورودی P به پورت Tدر ارتباط می باشد. اگر شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد، سیلندر را در هر موقعیت مکانی خود متوقف می نماید. البته نگداشتن سیلندر در هر موقعیت مکانی خود برای مدت زمانی کوتاه در نظر گرفته شود. در هر صورت در موضع وسط حرکتی در سیلندر مشاهده نخواهد شد.

این وضعیت نسبت به حالت وسط بسته که سیال مجبور بود در فشار حداکثری و حرارت زیاد به مخزن تخلیه شود، انرژی بسیار کمتری مصرف می کند. این نوع شیر برای سری نمودن سیلندرها شیر مناسبی می باشد.

شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)


شیر 3/4 P بسته ( وسط صندلی)

در این حالت فقط و فقط مسیرهای A و B را به مخزن روغن هدایت می نماید. در این حالت مسیر P کاملاً مسدود بوده و در نتیجه پمپ مجبور خواهد بود روغن را از طریق شیر اطمینان به مخزن هدایت نماید. در ضمن دهانه P به سایر دهانه های شیر در ارتباط نمی باشد. اگر این شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد و در صورتی که در مدار از شیرهای یکطرفه دوبل استفاده شوند، هنگامی که سیلندر تحت فشار است و دو چک ولو پیلوتی در دو سمت آن قرار داشته باشد، به دلیل اینکه مسیرهای A و B به مخزن متصل می باشد، فشار پشت سیلندر زیاد نخواهد شد و نیز چک ولو پیلوتی بدون نشتی سیلندر را در موضع وسط خود قفل و مسدود نگاه می دارد.


شیر 4/3 P بسته (وسط صندلی)

شیر 4/3 P بسته (وسط صندلی)


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

بازیابی در سیستم هایی مطرح می شود که از انرژی های تلف شده (مانند سیستم توربوشارژ خودرو) جهت تامین و افزایش توان ورودی به همان سیستم مورد استفاده قرار گیرد. که گاز خروجی موتور طی یک فرآیندی کمپرسور را به کار انداخته و کمپرسور می تواند هوای بیشتری را به داخل موتور تزریق نماید و توان موتور افزایش خواهد یافت. این نوع شیر نیز تقریباً همین کار را انجام می دهد.

هنگامی که شیر در موضع وسط قرار گیرد، روغن پمپ به هر دو سمت پیستون در سیلندر ارسال می شود ولی سطح مقطع پیستون در سمن میله پیستون کمتر از سطح مقطع پیستون در سمت چپ سیلندر می باشد. لذا به علت نیروی بیشتر در سمت راست سیلندر، میله پیستون به بیرون هدایت می شود و جریان روغن در خروجی (سمت میله پیستون) مجبور خواهد شد که به سمت شیر کنترل جهت هدایت شود.

در ادامه روغن برگشتی از سمت میله پیستون با جریان اصلی روغن از طریق پمپ با یکدیگر ترکیب شده و به سمت پشت سیلندر ارسال می گردد. در نتیجه این امر موجب افزایش قابل توجهی در سرعت سیلندر می شود.


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

 شیر 3/4 T بسته (بازیاب)


شیر 3/4 وسط H

در حالت وسط این شیر ارتباط کلیه مسیرهای داخلی، پمپ و تانک با هم برقرار می شود. پمپ بی بار شده و به عبارت دیگر، سیلندر در حالت شناور قرار می گیرد. این نوع شیر در مدارهایی که باید یک نیروی خارجی، سیلندر را در یک موقعیتی قرار دهد، مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر شیر را در موضع وسط قرار دهیم، روغن کاملاً به تانک تخلیه می شود. در نتیجه در صورتی که اگر شیر در موقعیت وسط باشد، روغن کاملاً به تانک تخلیه می شود. در نتیجه در صورتی که اگر سیلندرهای دیگری نیز به همان پمپ واحد متصل باشد، نمی توانند روغنی را دریافت نمایند.

زیرا روغن همواره مسیری را انتخاب می کند که مقاومت کمتری داشته باشد لذا مسیر تخلیه به مخزن بهترین گزینه انتخابی روغن خواهد بود. این نوع زمانی که قصد متوقف کردن هیدروموتور را داریم مناسب می باشد.

شیر 3/4 وسط H

 شیر 3/4 وسط H

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر چهار دسته هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *