مقالات

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL

 

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL

شیر پروپرشنال هیدرولیک یا شیر تناسبی هیدرولیک

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL دلیل نام گذاری این شیر ها به عنوان شیر پروپرشنال یا تناسبی از این جهت است که در این گونه شیر ها، تغییر جریان سیال خروجی با توجه به جریان الکتریکی ورودی خطی نیست. شیر پروپرشنال هیدرولیک مانند سایر انواع شیر های هیدرولیک موظف به کنترل سیال هیدرولیک طبق شرایط طراحی شده است.

البته لازم به ذکر است که این شیر ها کنترل بسیار دقیقی از دبی یا فشار را دارند. شیر های پروپرشنال از لحاظ نحوه تحریک مشابه شیر های برقی هستند چراکه هر شیر پروپرشنال هم مانند شیر برقی دارای مدار الکترونیکی است، البته با این تفاوت که شیر پروپرشنال نمونه پیشرفته تری از شیر برقی است و به عنوان مثال قادر است مغزی شیر را در حالتی بین باز و بسته نگه داشته و کنترل بسیار دقیقی از دبی و فشار خروجی داشته باشد. سیستم و تکنولوژی به کار رفته در شیر پروپرشنال بسیار پیشرفته است و همین عامل باعث شده تا این شیر ها نسبت به سایر شیر ها قیمت بالاتری داشته باشند اما سرعت و دقت بسیار بالا از مزیت این شیر ها می باشد.


شیر پروپشنال هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر هیدرولیک پروپرشنال PROPORTIONAL  با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


کاربرد شیر پروپرشنال هیدرولیک

با توجه به اینکه شیر پروپرشنال از دقت بسیار بالایی برخوردار است، کاربرد چشم گیری در صنایع مختلف دارد.

  1. صنایع نظامی
  2. پرس هیدرولیک
  3. نورد فلزات
  4. ماشین کاری

شیر پروپرشنال مانند سایر شیر ها در سه دسته کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل جریان موجود است و کنترل جهت، فشار و دبی را با دقت بسیار بالایی انجام می دهد.

در شیر پروپرشنال کنترل جهت، متناسب با تغییر ولتاژ ورودی شیر علاوه بر کنترل جهت سیال، کنترل سرعت هم انجام می شود و به این ترتیب حرکت عملگرها تحت کنترل قرار می گیرد و شروع و پایان حرکت جک به آرامی رخ می دهد. در شیر پروپشنال کنترل فشار تنظیم فشار با دقتی بسیار بالاتر از شیر های هیدرولیک معمولی انجام می شود. در زمینه شیر پروپشنال کنترل جریان نیز می توان این نکته را بیان کرد که کنترل دبی خروجی با دقتی بسیار بالا انجام می شود.


نماد شماتیک شیر پروپرشنال هیدرولیک

نماد شماتیک شیر پروپرشنال هیدرولیک


اجزای اصلی تشکیل دهنده شیر پروپرشنال هیدرولیک

1.اسپول

2.سلنوئید


اسپول

اسپول شیر پروپرشنال قطعه ای مشابه با شکل زیر است. همانطور که مشخص است این قطعه فلزی و استوانه ای شکل می باشد. اسپول می تواند به صورت خطی داخل شیر حرکت کند.

اسپول در شیر پروپشنال

روی اسپول تراش هایی وجود دارد که به کمک آنها شیر قادر خواهد بود اجازه عبور یا عدم عبور سیال هیدرولیک را بدهد. واضح است که محل تراش خورده امکان عبور سیال را خواهد داد.


سلنوئید

عضو مهم دیگر در شیر پروپرشنال سلنوئید است. با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ موجود در سلنوئید، میدان مغناطیسی در آن ایجاد می شود که این میدان منجر به حرکت خطی مغزی شیر شده و به این ترتیب سلنوئید می تواند مسیر عبور سیال را باز کند یا ببندد. در شکل زیر نمونه ای از سلنوئید یک شیر پروپرشنال را مشاهده می کنیم.

سلنوئید در شیر پروپشنال هیدرولیک


 

لازم به ذکر است که سلنوئید مورد استفاده در شیر تناسبی از نوع خاصی است و متناسب با شدت جریان الکتریکی عبوری از این سلنوئید نیرویی در شیر پروپرشنال ایجاد می شود. جریان های الکتریکی مختلف ایجاد شده در سلنوئید قادر است اسپول شیر را در موقعیت های مختلف قرار دهد؛  به این ترتیب که افزایش جریان الکتریکی باعث بیشتر شدن نیروی ایجاد شده در سلنوئید می شود و به این ترتیب فنر بیشتر جمع خواهد شد و اسپول در موقعیت مدنظر قرار می گیرد.
ساختمان تشکیل دهنده اجزا اشیر

ساختمان اجزای تشکیل دهنده شیر پروپشنال یا شیر تناسبی

 

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر هیدرولیک پروپرشنال PROPORTIONAL  با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مبدل های LVDT یک عضو تاثیر گذار در عملکرد شیر پروپرشنال است. به بیان ساده این مبدل ها موقعیت سنج هستند و به کمک آنها می توان موقعیت دقیق اسپول را کنترل کرد و به این ترتیب مسیر خروجی روغن با بیشترین دقت مدیریت می شود.


شیر پروپرشنال

شیر پروپرشنال هیدرولیکی از خانواده شیر هیدرولیک می باشد.کار اصلی این نو شیرهای هیدرولیک کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است.و به راحتی می تواند دبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل نماید.
نوع پیشرفته شیر پروپرشنال هیدرولیک همان شیرهای سروو می باشند.
سیستم و تکنولوژی بکار رفته در این شیر های هیدرولیکی بسیار بالا است که باعث شده قیمت این نوع شیر های هیدرولیکی بالا رود.
این نوع شیرهای هیدرولیکی هم کاربرد عمومی مانند قسمت های ماشین کاری و هم کاربرد نظامی و ارتشی مانند هدایت باله های موشکی دارند.


به طور کلی شیر پروپرشنال را می توان در سه دسته تقسیم نمود:
کنترل جهت
کنترل دبی
کنترل فشار
این نوع شیر های هیدرولیکی در یک سیستم هیدرولیکی میزان فشار روغن و یا میزان دبی را هدایت و کنترل می کنند.
در یک سیستم میزان فشار لازم را به نقطه دلخواه و مورد نظر را کنترل و انتقال می دهد.و در مواقعیکه سرعت بالا و نیروی پایین نیاز است
شیرهای پروپرشنال پلی است بین شیرهای دیجیتال و شیرهای سروو. می توان گفت ترکیب دو سیستم تغییرپذیری مداوم الکتریکی (سیستم سروو) و سیستم تغییرناپذیری الکتریکی (سیستم دیجیتال) می شود شیر پروپرشنال.


شیرهای پروپرشنال و سروو (نوع حرفه ای تر) از تکنولوژی بالایی برخوردار می باشند و به دلیل استفاده ای که در صنایع نظامی دارند مورد محدودیت های واردات واقع می شوند.
-هزینه این تجهیزات به شدت زیاد است
-کاربرد نظامی: کنترل باله موشک، کنترل باله هواپیمای جنگنده، کنترل لوله توپ تانگ کشتی و….
-جهت استفاده عمومی این تجهیزات پرس های هیدرولیک، خطوط نورد فلزات، گیوتین رخم، خطوط ماشین کاری و …
-از کمپانی های موفق در این زمینه رکسروت آلمان و موگ آمریکا می باشند


سروو یعنی خود تنظیم و به مفهوم سیستم کنترلری می باشد که می تواند خطای خود را تشخیص و آن را اصلاح نماید. در خصوص شیرهای پروپرشنال این کار جزء وظایف مدار کنترلر می باشد، ولی در شیرهای سروو این اصلاح خط به شکل مکانیکی صورت می گیرد و مدار کنترلر بر آن نظارت می کند. در کل شیرهای سروو از نوع پروپرشنال خود سنجیده تر، پر شتاب تر، بت حساسیت بیشتر و به مراتب پر هزینه تر هستند.

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل جهت

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل جهت

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل دبی

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل دبی

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل فشار

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل فشار

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


 

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر هیدرولیک پروپرشنال PROPORTIONAL  با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


فروش شیر پروپرشنال

بررسی، انتخاب ، تامین و فروش انواع شیر هیدرولیک با عملکرد پروپرشنال ( تناسبی )

فروش و تامبن انواع پروپرشنال ولو در سایزهای مختلف و برندهای مختلف چینی و اروپایی و آمریکایی

فروش و تامین شیر پرپورشنال هیدرولیک : پروپرشنال ولو کنترل فشار P – پروپرشنال ولو کنترل دبی Q – پروپرشنال ولو کنترل فشار و دبی PQ

در این دسته انواع پرپرشنال ولو برای کنترل فشار در سایزهای 1/4 – 1/2 – 3/4 و 1.1/4 ، دبی ( سرعت ) در سایزهای 1/4 – 3/8 – 1/2 و 3/4 و یا هر دو در سایزهای 3/8 – 3/4 و 1.1/4 موجود می‌باشد. همچنین برای روشن کردن ( درایو یا فعال کردن) این ولو ها انواع کارت الکترونیک شیرآلات پروپرشنال فراهم شده است.

برای انتخاب و اطلاع از قیمت شیرآلات هیدرولیک پروپرشنال بیشینه و کمینه حجم سیال عبوری ، بیشینه و کمینه فشار کاری سیستم و همچنین اطلاعاتی از قسمت کنترلی و فرمان برقی تهیه نمایید و اقدام به خرید شیر پروپورشنال نمایید.


شیر هیدرولیک پروپرشنال چیست؟
این نوع شیرها از نوع هیدرولیک می باشند که از یک مدار کنترلی الکترونیک برخوردار است و کنترل دقیق دبی یا فشار روغن هیدرولیک را بر عهده دارد و به کمک این نوع شیر به طور مثال می توان مکان یک هیدرولیک را کنترل کرد.
موتور پنوماتیک
سیستم هاي آسانسوري و بالابري
پمپ حلزونی
شیر آسانسوري
الکتروموتور غرق روغن
لوازم جانبی آسانسورهاي هیدرولیک


در مقابل سروو ولو یک شیر برقی می باشد که همواره تحت فرمان بوده و با عنایت به واکنش دستوري که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل می گیرد. تکنولوژي این نوع شیرها با عنایت به سرعت و دقت بیشتر، از برتري و خصوصیت بالایی برخوردار است. ولی از ویژگی هاي شیرهاي پروپورشنال، می توان به قیمت پایین تر تعمیر و نگهداري در سیستم، طراحی آنالیزي و به صرفه بودن شیر و … اشاره کرد.

شیرهای هیدرولیک پروپرشنال عنصري است میان شیرهاي دیجیتال و شیرهاي سروو. و در نهایت می توان شیر پروپرشنال از تلفیق دو سیستم تغییرپذیري مداوم الکتریکی (سیستم سروو) و سیستم تغییرناپذیري الکتریکی (سیستم دیجیتال) به وجود آمده است.


نکات مهم در مورد شیر هیدرولیک پروپورشنال:
1 .شیرهاي پروپرشنال و سروو (نوع حرفه اي تر) از تکنولوژي بالایی برخوردار می باشند و به دلیل استفاده اي که در صنایع نظامی دارند مورد محدودیت هاي واردات واقع میشوند.
2 .هزینه این تجهیزات بالاست.
3 .کمپانی هاي موفق در این زمینه : moog آمریکا، Rexroth آلمان
4 .استفاده عمومی این تجهیزات پرس هاي هیدرولیک، خطوط نورد فلزات، گیوتین رخم، خطوط ماشین کاري و …
5 .کاربرد نظامی: کنترل باله موشک، کنترل باله هواپیماي جنگنده، کنترل لوله توپ تانک کشتی و …


کلمه سروو یعنی خود تنظیم.و به مفهوم سیستم کنترلري است که می تواند خطاي خود را تشخیص دهد و آن را اصلاح نماید. در خصوص شیرهاي پروپرشنال این کار جزء وظایف مدار کنترلر می باشد، ولی در شیرهاي سروو این اصلاحخط به شکل مکانیکی صورت میگیرد و مدار کنترلر بر آن نظارت می کند. در مجموع شیرهاي سروو از نوع پروپرشنال خود سنجیده تر، پر شتاب تر، بت حساسیت بیشتر و به مراتب پر هزینه تر هستند.
در خصوص پیچیدگی و حساسیت شیرهاي سروو می توان این چنین گفت که تنها مونتاژ ابزارهاي این شیرها در کارخانه ضرورتا بایستی در تمیز بادها و رطوبت مشخص و بعد گذراندن مراحل شستشو توسط امواج التراسونیک صورت می گیرد و خود مراحل تست و کالیبراسیون وارد مبحث مجزایی می شود.


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر هیدرولیک پروپرشنال با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 

شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


شیر پروپرشنال PROPORTIONAL


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیر هیدرولیک پروپورشنال PROPORTIONAL با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر پروپرشنال رکسروت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *