مقالات

شیرآلات هیدرولیک

شیرآلات هیدرولیک


انواع شیر های هیدرولیک

شیرآلات هیدرولیک از کلیدی ترین و تاثیرگذارترین بخش سیستم های هیدرولیکی هستند؛ در اصل شیر هیدرولیک به عنوان واحد کنترل و فرمان سیستم های هیدرولیکی می باشند. اطلاع از وظایف و نحوه ی عملکرد اجزاء کنترلی بسیار مهم بوده و از وظایف مهم طراح است. شیر هیدرولیک را طبق قواعد متفاوتی می توان دسته بندی کرد که عبارتند از: نوع عملکرد، نوع تحریک و غیره.


انواع شیر هیدرولیک از نظر عملکرد

 1. شیرهای کنترل جهت: مسیر حرکت سیال را تغییر می دهند.
 2. شیرهای کنترل فشار: اصطلاحا به آنها رلیف ولو نیز می گویند و کنترل فشار سیستم را بر عهده دارند.
 3. شیرهای کنترل جریان یا دبی متغیر: وظیفه ی کنترل دبی سیستم را دارند.
 4. شیرهای هیدرولیک پروپرشنال
 5. شیرهای هیدرولیک سرو
 6. شیرهای هیدرولیک مدولار (Modular)

انواع شیر هیدرولیک از نظر نوع تحریک

 1. تحریک دستی
 2. تحریک سلونوئیدی
 3. تحریک مکانیکی یا بادامکی
 4. تحریک هوایی

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر هیدرولیک برقی از پر کاربردترین دسته ی شیر هیدرولیک است و این شیرها به وسیله نیروی الکتریکی کار می کنند. مقدار جریان سیستم هیدرولیک به کمک شیر برقی قطع، وصل یا تنظیم می شود. شیرهای برقی خود به دو دسته شیر هیدرولیکی تک بوبین و شیر هیدرولکی دو بوبین تقسیم بندی می شوند و فرمان الکتریکی توسط سوکت به بوبین انتقال می یابد.

 داخل شیرهای برقی هیدولیک قطعه ای به نام اسپول وجود دارد که در طرفین آن دو واشر و دو فنر وجود دارد؛ به کمک تحریک الکتریکی رخ داده، اسپول تغییر حالت داده و این تغییر حالت می تواند منجر به جریان یا قطع جریان شود.

شیر برقی هیدرولیک دارای مدل های گوناگونی است؛ انواع مدل های شیر برقی در صنایعی چون سیمان، فولاد، خودروسازی و صنایع سنگین کاربرد دارند.


شیرهای هیدرولیک کنترل جهت

اولین دسته از شیر هیدرولیک، شیر کنترل جهت هیدرولیک است. این شیرها به منظور مدیریت بر جهت عبور سیال مورد استفاده قرار می گیرند و تعیین کننده مسیر عبور جریان سیال در مدار هستند. برای مثال می توانند جهت حرکت یک سیلندر یا موتور هیدرولیکی را تعیین کنند. این شیرها با توجه به وظایف خود به انواع یکطرفه، دوراهه، چند راهه و غیره تقسیم بندی می شوند.

نام گذاری شیرهای کنترل جهت طبق تعداد موقعیت و دهانه های شیر انجام می شود و این نام گذاری به این ترتیب است که ابتدا تعداد دهانه ها و سپس تعداد موقعیت ها بیان می شود.

در زیر نحوه ی حرکت شیرهای کنترل جهت اسپولی با اسپول لغزنده را مشاهده می کنیم.


در شکل زیر نحوه ی حرکت شیر هیدرولیک کنترل جهت با تحریک برقی را مشاهده می کنیم. بوبین این شیرها با ایجاد میدان مغناطیسی، اسپول شیر را به حرکت در می آورد.


شیرهای هیدرولیک کنترل فشار

نوع دیگری از شیر هیدرولیک، شیر کنترل جهت هیدرولیک است. این گروه از شیر هیدرولیک، سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت میکند؛ تغییرات ناگهانی به وجود آمده در اثر عوامل متعددی مانند کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن، به دلیل باز و بسته شدن شیر به وجود می آید. تغییرات ناگهانی به وجود آمده در سیستم میتواند تغییرات آنی حتی تا 4 برابر فشار نرمال را در سیستم ایجاد کند؛

از آنجایی که افزایش فشار بیشتر از حد معین می تواند آسیب های جدی به شیر هیدرولیک بزند؛ لزوم استفاد از شیر کنترل فشار توجیه می شود. در یک سیستم هیدرولیک توان خروجی وابسته به فشار و جریان سیال است، بنابراین برای دست یابی به اهداف مورد نظر هنگام طراحی مدار، باید موارد زیر معین گردند:

 • فشار سیستم
 • پارامترهای هندسی و اندازه های مربوط به شیرها
 • مقدار دبی سیستم

در شکل زیر یک شیر کنترل فشار هیدرولیکی را مشاهده می کنیم.

شماتیک شیرهای کنترل فشار

ماکزیمم نیروی قابل اعمال توسط سیلندر هیدرولیکی در شیر هیدرولیک کنترل فشار تابعی از حداکثر فشار سیستم و سطوح مقاطع پیستون و طول شافت می باشد؛ به همین دلیل کنترل دقیق سطح فشار سیستم، منجر به کنترل دقیق نیروهای تولید شده توسط عملگرها می شود و در نتیجه سیستم را در مقابل ایجاد تنش های غیر مجاز محافظت می کند.


کاربرد شیرهای هیدرولیک کنترل فشار

 1. شیر اطمینان ساده: این شیرها موظف به مراقبت نمودن از خطوط لوله و سایر تجهیزات هیدرولیکی در مقابل افزایش فشار هستند.
 2. شیر اطمینان ترکیبی: درست مانند شیر اطمینان ساده بوده با این تفاوت که دسترسی به سطح فشار دقیق را ممکن می سازد.
 3. شیر کاهنده فشار: فشار کاهش یافته ای را در خروجی سیستم بدون توجه به فشار ورودی تامین می کنند.
 4. شیر بی بار کننده: جریان خارج شده از پمپ های جابه جایی مثبت را در حالتی که سیستم هیدرولیک تحت بار نیست، در فشار صفر به مخزن تخلیه می کند و به این ترتیب از مصرف توان و تلفات حرارتی ناشی از تخلیه سیال از طریق شیر اطمینان در فشار بالا کاسته می شود.
 5. شیر متعادل کننده: در برابر عبور جریان در یک جهت خاص مقاومت ایجاد می کند و در جهت دیگر اجازه ی عبور را می دهد.
 6. شیر ترتیبی: همانطور که از نام این شیر مشخص است؛ جریان را در در مسیرهای مختلف و با ترتیب خاص هدایت می کند.
 7. سوئیچ فشاری: این شیرها به کاهش یا افزایش فشار سیال حساس هستند.

شیرهای هیدرولیک کنترل جریان یا دبی متغیر

دسته ای دیگر از شیر هیدرولیک، شیر کنترل جهت هیدرولیک است. از شیرهای کنترل جریان جهت تنظیم سرعت سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی به وسیله ی تغییر میزان دبی ورودی یا خروجی آنها استفاده می شود. ابزار اصلی برای این کنترل تغییر سطح عبور جریان در گلوگاه است که در شکل زیر این تغییر گلوگاه برای کنترل جریان نشان داده شده است.

شیرالات هیدرولیک

لازم به ذکر است که درصورت عملکرد همزمان شیرهای کنترل جریان و کنترل فشار است که می توان بر اندازه ی دبی تاثیر گذاشت. یک شیر کنترل جریان قادر است با تنظیم دبی سیال، سرعت حرکت عملگرها را تحت کنترل قرار دهد.


دو روش اصلی برای تقسیم بندی شیر هیدرولیک کنترل جریان وجود دارد:

 • بدون سیستم جبران کننده فشار

کاربرد این شیرها مربوط به حالتی است که فشار سیستم تقریبا ثابت بوده و تنظیم دقیق سرعت مد نظرمان نیست. ساده ترین نوع این شیرها محدود کننده های جریان هستند که با داشتن یک گلوگاه ساده شیر یک طرفه ساخته می شود.

 • همراه با سیستم جبران کننده فشار

این شیرها به صورت اتوماتیک نسبت به تغییرات فشار تنظیم شده و همواره افت فشار را ثابت نگه می دارد؛ به این ترتیب میزان جریان عبوری از آنها ثابت خواهد ماند.
در شکل زیر مقدار تغییر افت فشار و جریان در دو حالت سیستم های با جبران کننده فشار و بدون جبران کننده فشار را برای شیر هیدرولیک کنترل جریان ترسیم کرده ایم. همانطور که با توجه به شکل نیز واضح است که در حالت جبران کننده فشار جریان خروجی ثابت می ماند.

شیرالات هیدرولیک

نمادهای ترسیمی شیر هیدرولیک


درک روابط میان اجزای یک سیستم صنعتی با کمک نمادهای ترسیمی ساده تر و سریع تر انجام می شود. در ادامه تعدادی از نمادهای تعریف شده در استاندارد ANSI که مربوط به شیر هیدرولیک است را آورده ایم.

شیر هیدرولیک یک طرفه: فقط سیال را در یک جهت عبور می دهد.

نماد شیر هیدرولیک یک طرفه

شیر هیدرولیک کنترل جریان: شیرآب منزل، یک نمونه از شیرهای کنترل جریان است.

نماد شیر هیدرولیک کنترل جریان

نماد اصلی نشان دهنده شیر: همواره مربع به عنوان نماد نشان دهنده شیر مورد استفاده قرار می دهند.

نماد نشان دهنده شیر

شیر قطع و وصل با عملکرد دستی یا پایی (پدال) عمل می کند.

نماد شیر قطع و وصل


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


انواع شیر کنترل جهت هیدرولیک

ساختمان داخلی این نوع شیرها شامل بدنه با مجاری داخلی بین نشیمن گاه های اسپول متحرک و پوسته می باشد. میزان کیفیت آب بندی به لقی، لزجت، نوع سیال و فشار کاری وابسته است. با توجه به وجود مقادیر کم نشتی، از شیرهای کنترل جهت اسپولی نمی توان به منظور قفل کردن هیدرولیکی یک عملگر استفاده کرد. (باید شیر کنترل جهت پاپتی به کار برده شود)

شیر کنترل جهت بایستی جریان را از پمپ به یکی از دریچه های A یا B و روغن خروجی از سیلندر را به مخزن هدایت کند. تعداد پورت ها و تعداد حالات تعیین کننده نوع شیر می باشد.

شیر کنترل جهت اسپولی

شیر الات هیدرولیک


شیر کنترل جهت پاپتی

 شیر الات هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


ویژگی های شیر کنترل جهت هیدرولیک

شیرهای کنترل جهت اساساً با تعداد وضعیت کاری و تعداد پورت متصل به شیر و همچنین نحوه تحریک شناخته می شوند. به عنوان مثال تعداد اتصالات در مجاری شیر به عنوان تعداد راه های ممکن جهت عبور جریان در نظر گرفته می شود. یک شیر چهار راههدارای چهار مجرای A,B,T,P است. یک شیر سه وضعیتی با سه مربع قرار داده شده در کنار هم شناخته می شود. روش های زیادی به منظور تحریک و ایجاد حرکت در مکانیزم داخلی شیر وجود دارد. این راه ها عبارتند از:

 • اهرم دستی
 • پدال پایی
 • خط فرمان هیدرولیکی
 • برقی

لازم به ذکر است که سایز، نوع آب بندی، تعداد و نوع حالات و دهانه ها، نحوه تحریک، فشار کاری، جریان عبوری و نوع نصب از مواردی است که در هنگام انتخاب شیرهای کنترل جهت باید به آن توجه داشت.


شیر کنترل جهت با تحریک اهرم دستی

شیرالات هیدرولیک

 


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 

نماد انواع روش های تحریک شیرهای کنترل جهت

شیر الات هیدرولیک


انواع شیرهای کنترل جهت از نظر ساختار داخلی

این شیرها دارای وضعیت های مشخصی هستند و بر مبنای تعداد پورت و وضعیت به صورت زیر دسته بندی می شوند:

 • شیر 2/2
 • شیر 3/2
 • شیر 4/2
 • شیر 4/3

شیر کنترل جهت 2/2

شیر 2/2 که توسط آن مسیر عبور جریان سیال بسته و یا باز می گردد، لذا می تواند مسیر جریانی را کنترل نماید. این شیر دارای یک دهانه ورودی P و یک دهانه خروجی A است.

شیر 2/2 نرمال باز

 شیر2/2 نرمال باز


شیر 2/2 نرمال بسته

 شیر2/2 نرمال بسته

در مورد تشریح عملکرد شیر 2/2 نرمال بسته در موضع نرمال مسیر P به A بسته است. با فشار بر محرک شیر، به اسپول نیرو وارد شده و در نتیجه مسیر P به A آزاد و باز می شود. با قطع محرک شیر، فنر مجدداً شیر را به موقعیت اولیه خود می آورد. نام دیگر این نوع شیرها، شیر قطع و وصل و یا on/off وَلو می باشد.


شیر 2/2

 شیر الات هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


 • کاربرد شیر کنترل جهت 2/2
 • باز کردن و یا بستن مسیر جریان
 • به عنوان شیر بای – پس
 • راه اندازی و یا از کار انداختن انواع شیرهای فشار و کنترل جریان
 • راه اندازی هیدروموتور یک طرفه

شیر کنترل جهت 2/3

این نوع شیر نیز همانند نوع قبلی در راستای باز و بسته نمودن مسیر جریان مورد لستفاده قرار می گیرد و دارای یک دهانه ورودی P و یک دهانه خروجی A یک دهانه تخلیه T می باشد.

شیر کنترل جهت 2/3

 شیر کنترل جهت 2/3

در شیر 2/3 نرمال بسته در حالت سکون مسیر P به دهانه های دیگر مسدود و جریان برگشت A به T باز می باشد. با تحریک شیر، اسپول حرکت کرده و مسیر P به A باز می گردد و دهانه T مسدود می گردد. بدین ترتیب شیر 2/3 با وضعیت های خود مسیر جریان روغن را کنترل می کند.


کاربرد شیر کنترل جهت 2/3

 • نشت مایع از طریق مسیر دهانه L به مخزن جاری می گردد.
 • استفاده بعنوان کنترل سیلندر های یک طرفه
 • تغییر دهنده مسیر

شیر کنترل جهت 2/3

 شیر الات هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر کنترل جهت 2/4

شیر 2/4 دارای یک پورت ورودی P، یک دهانه تخلیه T و دو دهانه خروجی A و B می باشد.

شیر کنترل جهت 2/4

 شیر کنترل جهت 2/4


شیر برقی 2/4 تک بوبین

شیر الات هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


نحوه عملکرد شیر 2/4

 • اسپول شیر در موضع سکون دارای مسیر عبور آزاد از P به B و A به T می باشد.
 • با تحریک شیر و تغییر حالت آن، عبور جریان از P به A و B به T فراهم می شود.
 • با رهایی نیروی فنر، شیر 2/4 مجدداً به موقعیت اولیه خود بر می گردد. در نتیجه مسیر A مجدداً از طریق دهانه T به مخزن روغن برقرار می گردد.

کاربرد شیر کنترل جهت 2/4

 • راه اندازی سیلندرهای دو طرفه
 • راه اندازی هیدروموتورهای دو جهته
 • راه اندازی یکی از دو مدار دارای پمپ مشترک

یکی از نکات مهم در طراحی شیر اسپولی 4/2 می توان به طراحی شیر به صورت 2 پیستون و 3 پیستون اشاره کرد. مهم ترین تفاوت بین آنها در این است که در نوع دو پیستون نیازی به ایجاد دهانه تخلیه نشتی نمی باشد. زیرا فشار خط مخزن در حرکت پیستون تاثیر گذار می باشد. بنابراین سازندگان می باید حداکثر فشار مجاز خط مخزن را در کاتالوگ این نوع شیرها اعلام نمایند.


شیر کنترل جهت 3/4

به منظور کنترل دقیق تر عملگرها جهت توقف در نقاطی غیر از ابتدا و انتهای مسیر و برای اینکه سیلندرها و هیدروموتورها تحت فشار پمپ نباشند، نیاز به استفاده از شیرهای کنترل جهت با بیش از دو حالت می باشد. شیرهای 4/3 از پرکاربردترین شیرهای مورد استفاده در هیدرولیک صنعتی می باشد.

5 مورد از شیرهای 3/4 که در اکثر مدارهای هیدرولیکی استفاده می شوند به شرح زیر است:

شیر 3/4 وسط بسته

 شیر 3/4 وسط بسته


شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

 شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)


شیر 3/4 P بسته (وسط صندلی)

 شیر 3/4 P بسته (وسط صندلی)


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

 شیر الات هیدرولیک


شیر 3/4 وسط H

 شیر 3/4 وسط H


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر 3/4 وسط بسته

در موضع وسط این شیر، همه مسیرها مسدود می باشند ولی در مکانیزم داخلی شیر و از محل نداخل اسپول، بدنه نشتی هایی وجود دارند. اگر شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد، سیلندر را در هر موقعیت مکانی خود متوقف می نماید. البته استفاده این نوع شیر در مدار، حداقل دو ایراد در عملکرد مدار به وجود می اورد:

 1. روغن از طریق شیر اطمینان تخلیه می شود و پمپ مجبور است در فشار تنظیمی آن کار کند که موجب افزایش دمای روغن، کاهش لزجت سیال و خاصیت روانکاری و اسیدی شدن تدریجی روغن می شود.
 2. در صورتی که این شیر به مدت طولانی تحت فشار قرار گرفته باشد به تدریج روغن از پورت های A و B نفوذ و نشت می کند. در نتیجه موجب حرکات نامطلوب در سیلندر می شود.

شیر 3/4 وسط بسته

شیر 3/4 وسط بسته


شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

در این نوع شیرها در موضع وسط روغن ورودی به خروجی در ارتباط نمی باشند. پمپ از زیر بار خارج شده و مسیر ورودی P به پورت Tدر ارتباط می باشد. اگر شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد، سیلندر را در هر موقعیت مکانی خود متوقف می نماید. البته نگداشتن سیلندر در هر موقعیت مکانی خود برای مدت زمانی کوتاه در نظر گرفته شود. در هر صورت در موضع وسط حرکتی در سیلندر مشاهده نخواهد شد.

این وضعیت نسبت به حالت وسط بسته که سیال مجبور بود در فشار حداکثری و حرارت زیاد به مخزن تخلیه شود، انرژی بسیار کمتری مصرف می کند. این نوع شیر برای سری نمودن سیلندرها شیر مناسبی می باشد.


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر 3/4 وسط باز (وسط بای پس)

شیر الات هیدرولیک


شیر 3/4 P بسته ( وسط صندلی)

در این حالت فقط و فقط مسیرهای A و B را به مخزن روغن هدایت می نماید. در این حالت مسیر P کاملاً مسدود بوده و در نتیجه پمپ مجبور خواهد بود روغن را از طریق شیر اطمینان به مخزن هدایت نماید. در ضمن دهانه P به سایر دهانه های شیر در ارتباط نمی باشد. اگر این شیر در موقعیت وسط قرار گرفته باشد و در صورتی که در مدار از شیرهای یکطرفه دوبل استفاده شوند، هنگامی که سیلندر تحت فشار است و دو چک ولو پیلوتی در دو سمت آن قرار داشته باشد، به دلیل اینکه مسیرهای A و B به مخزن متصل می باشد، فشار پشت سیلندر زیاد نخواهد شد و نیز چک ولو پیلوتی بدون نشتی سیلندر را در موضع وسط خود قفل و مسدود نگاه می دارد.


شیر 4/3 P بسته (وسط صندلی)

شیر 4/3 P بسته (وسط صندلی)


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

بازیابی در سیستم هایی مطرح می شود که از انرژی های تلف شده (مانند سیستم توربوشارژ خودرو) جهت تامین و افزایش توان ورودی به همان سیستم مورد استفاده قرار گیرد. که گاز خروجی موتور طی یک فرآیندی کمپرسور را به کار انداخته و کمپرسور می تواند هوای بیشتری را به داخل موتور تزریق نماید و توان موتور افزایش خواهد یافت. این نوع شیر نیز تقریباً همین کار را انجام می دهد.

هنگامی که شیر در موضع وسط قرار گیرد، روغن پمپ به هر دو سمت پیستون در سیلندر ارسال می شود ولی سطح مقطع پیستون در سمن میله پیستون کمتر از سطح مقطع پیستون در سمت چپ سیلندر می باشد. لذا به علت نیروی بیشتر در سمت راست سیلندر، میله پیستون به بیرون هدایت می شود و جریان روغن در خروجی (سمت میله پیستون) مجبور خواهد شد که به سمت شیر کنترل جهت هدایت شود. در ادامه روغن برگشتی از سمت میله پیستون با جریان اصلی روغن از طریق پمپ با یکدیگر ترکیب شده و به سمت پشت سیلندر ارسال می گردد. در نتیجه این امر موجب افزایش قابل توجهی در سرعت سیلندر می شود.


شیر 3/4 T بسته (بازیاب)

 شیر 3/4 T بسته (بازیاب)


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر 3/4 وسط H

در حالت وسط این شیر ارتباط کلیه مسیرهای داخلی، پمپ و تانک با هم برقرار می شود. پمپ بی بار شده و به عبارت دیگر، سیلندر در حالت شناور قرار می گیرد. این نوع شیر در مدارهایی که باید یک نیروی خارجی، سیلندر را در یک موقعیتی قرار دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شیر را در موضع وسط قرار دهیم، روغن کاملاً به تانک تخلیه می شود. در نتیجه در صورتی که اگر شیر در موقعیت وسط باشد، روغن کاملاً به تانک تخلیه می شود.

در نتیجه در صورتی که اگر سیلندرهای دیگری نیز به همان پمپ واحد متصل باشد، نمی توانند روغنی را دریافت نمایند. زیرا روغن همواره مسیری را انتخاب می کند که مقاومت کمتری داشته باشد لذا مسیر تخلیه به مخزن بهترین گزینه انتخابی روغن خواهد بود. این نوع زمانی که قصد متوقف کردن هیدروموتور را داریم مناسب می باشد.


شیر 3/4 وسط H

 شیر 3/4 وسط H


شیر پروپشنال هیدرولیک یا شیر تناسبی هیدرولیک

 البته لازم به ذکر است که این شیر ها کنترل بسیار دقیقی از دبی یا فشار را دارند. شیر های پروپشنال از لحاظ نحوه تحریک مشابه شیر های برقی هستند چراکه هر شیر پروپرشنال هم مانند شیر برقی دارای مدار الکترونیکی است، البته با این تفاوت که شیر پروپشنال نمونه پیشرفته تری از شیر برقی است و به عنوان مثال قادر است مغزی شیر را در حالتی بین باز و بسته نگه داشته و کنترل بسیار دقیقی از دبی و فشار خروجی داشته باشد.

سیستم و تکنولوژی به کار رفته در شیر پروپشنال بسیار پیشرفته است و همین عامل باعث شده تا این شیر ها نسبت به سایر شیر ها قیمت بالاتری داشته باشند اما سرعت و دقت بسیار بالا از مزیت این شیر ها می باشد.

شیر پروپشنال هیدرولیک


کاربرد شیر پروپشنال هیدرولیک

با توجه به اینکه شیر پروپشنال از دقت بسیار بالایی برخوردار است، کاربرد چشم گیری در صنایع مختلف دارد.

 1. صنایع نظامی
 2. پرس هیدرولیک
 3. نورد فلزات
 4. ماشین کاری

شیر پروپشنال مانند سایر شیر ها در سه دسته کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل جریان موجود است و کنترل جهت، فشار و دبی را با دقت بسیار بالایی انجام می دهد.

در شیر پروپشنال کنترل جهت، متناسب با تغییر ولتاژ ورودی شیر علاوه بر کنترل جهت سیال، کنترل سرعت هم انجام می شود و به این ترتیب حرکت عملگرها تحت کنترل قرار می گیرد و شروع و پایان حرکت جک به آرامی رخ می دهد. در شیر پروپشنال کنترل فشار تنظیم فشار با دقتی بسیار بالاتر از شیر های هیدرولیک معمولی انجام می شود. در زمینه شیر پروپشنال کنترل جریان نیز می توان این نکته را بیان کرد که کنترل دبی خروجی با دقتی بسیار بالا انجام می شود.


نماد شماتیک شیر پروپشنال هیدرولیک

نماد شماتیک شیر پروپرشنال هیدرولیک


اجزای اصلی تشکیل دهنده شیر پروپشنال هیدرولیک

 1. اسپول
 2. سلنوئید

اسپول

اسپول شیر پروپشنال قطعه ای مشابه با شکل زیر است. همانطور که مشخص است این قطعه فلزی و استوانه ای شکل می باشد. اسپول می تواند به صورت خطی داخل شیر حرکت کند.

اسپول در شیر پروپشنال

روی اسپول تراش هایی وجود دارد که به کمک آنها شیر قادر خواهد بود اجازه عبور یا عدم عبور سیال هیدرولیک را بدهد. واضح است که محل تراش خورده امکان عبور سیال را خواهد داد.


سلنوئید

عضو مهم دیگر در شیر پروپشنال سلنوئید است. با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ موجود در سلنوئید، میدان مغناطیسی در آن ایجاد می شود که این میدان منجر به حرکت خطی مغزی شیر شده و به این ترتیب سلنوئید می تواند مسیر عبور سیال را باز کند یا ببندد. در شکل زیر نمونه ای از سلنوئید یک شیر پروپشنال را مشاهده می کنیم.

سلنوئید در شیر پروپشنال هیدرولیک

لازم به ذکر است که سلنوئید مورد استفاده در شیر تناسبی از نوع خاصی است و متناسب با شدت جریان الکتریکی عبوری از این سلنوئید نیرویی در شیر پروپشنال ایجاد می شود. جریان های الکتریکی مختلف ایجاد شده در سلنوئید قادر است اسپول شیر را در موقعیت های مختلف قرار دهد؛  به این ترتیب که افزایش جریان الکتریکی باعث بیشتر شدن نیروی ایجاد شده در سلنوئید می شود و به این ترتیب فنر بیشتر جمع خواهد شد و اسپول در موقعیت مدنظر قرار می گیرد.


ساختمان اجزای تشکیل دهنده شیر پروپشنال یا شیر تناسبی

ساختمان اجزای تشکیل دهنده شیر پروپشنال یا شیر تناسبی

مبدل های LVDT یک عضو تاثیر گذار در عملکرد شیر پروپشنال است. به بیان ساده این مبدل ها موقعیت سنج هستند و به کمک آنها می توان موقعیت دقیق اسپول را کنترل کرد و به این ترتیب مسیر خروجی روغن با بیشترین دقت مدیریت می شود.


شیر سروو چیست؟

شیر پروپشنال و سروو کنترل جهت برای تولید جریان هیدرولیکی متناسب با جریان الکتریکی ورودی طراحی شده است. محصولات شرکت موگ MOOG در زمینه شیر سرو و پروپشنال در سه بخش کلی دسته بندی می شود. و دارای 2 نوع واسط ارتباطی تعریف شده می باشند.

 • شیر کنترل جهت با رابط Fieldbus: همانطور که می دانیم شیر سروو دارای سیستم کنترلی حلقه بسته و شیر پروپرشنال دارای سیستم کنترلی حلقه بازاست. شیر سروو های با رابط های fieldbus مختلف با توانایی عملکرد در پارامتر های تنظیم شده، فعالسازی شیر و مانیتورینگ عملکرد مربوطه را دارند.
 • شیر کنترل جهت با رابط آنالوگ: شیر سروو دارای کارت آمپلی فایر و سیستم الکترونیکی یکپارچه دیجیتال مرتبط بر روی بدنه شیر

کاربرد شیر سروو

کاربرد در کنترل دبی و فشار برای کنترل خروجی دقیق عملگر

نکات و مزایای شیر سروو

توانایی کنترل جامع با دقت بالای خروجی و اطلاع دقیق از دبی و فشار خروجی


مشخصات فنی شیر مدولار دوپلوماتیک

در ادامه به معرفی مدل های این محصول می پردازیم.


انواع شیر مدولار Duplomatic:

شیر کنترل جهت دریچه ای BD6

شیر کنترل جهت برقی سری BD6 یک شیر دریچه دار با طراحی بدنه مناسب (طرح مدولار) می باشد. طراحی این شیر به صورتی می باشد که قابلیت اتصال سری و موازی را دارد. شیر کنترل جهت برقی سری BD6 برای کاربرد در سیستم های کامپکت (فشرده قابل نقل و انتقال و پک های کوچک مناسب می باشد.

شیر کنترل جهت دریچه ای BD6 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر کنترل جهت دریچه ای

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی (بر اساس سری یا موازی بودن) 25 تا 40 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری (بر اساس سری یا موازی بودن) 250 تا 280 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.84 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کنترل جهت دریچه ای BD6 دوپلوماتیک


شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7

شیر یکطرفه با آزاد کننده هیدرولیکی دارای یک مخروط بر روی لبه آب بندی می باشد که به وسیله نیروی فنر بسته نگه داشته می شود. سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر، امکان عبور جریان را فقط در یک جهت می دهد و عبور در جهت مخالف فقط از طریق فشار پیلوت میسر است. شیر CHM7 همیشه در پایین دست جریان شیر کنترل جهت DSP7 و قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های ISO 4401-07 را دارد.

شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7 دوپلوماتیک سری 11

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 300 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 7.6 تا 7.7 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7 دوپلوماتیک سری 11


شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M

سری ERS4M یک شیر محدود کننده دارای شیر یک طرفه (برای جریان برگشتی) مدولار و سطح اتصال بر اساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر می تواند به سرعت بر اساس استاندارد ISO 4401-05 با تمام شیر های مدولار (بدون نیاز به لوله) جمع شود.

شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M دوپلوماتیک سری 40

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 80 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 3.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M دوپلوماتیک سری 40


شیر فشارشکن (اطمینان) مدولار تحریک مستقیم MCD

شیر MCD یک شیر فشارشکن (اطمینان) تحریک مستقیم است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های مدولار ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد. این شیر را می توان به صورت منفر د برای کنترل یک خط هیدرولیکی و یا به صورت دوتایی برای کنترل دو خط کنترلی و با چهار دامنه فشاری متغیر تنظیم کرد. این شیر به صورت طبیعی به عنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا به عنوان محدود کننده فشار حداکثر (که در حرکت عملگر به وجود می آید) به کار می رود.

شیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار تحریک مستقیم MCD دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر فشارشکن مدولار تحریک مستقیم MCD دوپلوماتیک سری 51

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 1.4 تا 2 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن مدولار تحریک مستقیم MCD دوپلوماتیک سری 51


شیر محدود کننده جریان مدولار MERS

سری MERS یک شیر کنترل جریان دارای شیر یکطرفه (برای جریان برگشتی) است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر های مدولار ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر محدود کننده جریان مدولار MERS دوپلوماتیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار MERS سری 50 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.3 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار MERS  سری 50 دوپلوماتیک


شیر فشارشکن (اطمینان) مدولار پیلوت دار MRQ

شیر MRQ یک شیر فشارشکن (اطمینان) با تحریک پیلوت است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های مدولار ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد. این شیر را می توان به صورت منفرد برای کنترل یک خط هیدرولیکی و یا به صورت دوتایی برای کنترل دو خط کنترلی و با چهار دامنه فشاری متغیر تنظیم کرد. این شیر به صورت طبیعی به عنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی به کار می رود.

شیر فشارشکن ( اطمینان) مدولار پیلوت دار MRQ دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) مدولار پیلوت دار MRQ سری 51 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 75 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 1.4 تا 2.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) مدولار پیلوت دار MRQ سری 51 دوپلوماتیک


شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSD

شیر MSD یک شیر ترتیبی اسپولی با تحریک مستقیم می باشد که برای کنترل 2 یا چند عملگر به کار می رود.این شیر قبل از شروع به کار شاخه دیگری از مدار، فشار را در قسمت دیگر به حد لازم (مقدار قابل تنظیم) می رساند و در موقعیت سکون به صورت نرمالی بسته عمل می کند. این شیر به صورت مدولار و دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های کنترل جهت ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSD دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSD دوپلوماتیک سری 50

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.4 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSD دوپلوماتیک سری 50


شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPP

شیر یکطرفه (دارای یک مخروط بر روی لبه آب بندی که به وسیله نیروی فنر بسته نگه داشته می شود.) دارای ویژگی کنترل جریان و سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر، امکان عبور جریان را فقط در یک جهت می دهد و عبور در جهت مخالف فقط از طریق فشار پیلوت میسر است. شیر MVPP همیشه در پایین دیگر شیر برقی های کنترل جهت ISO 4401-03 نصب شده و قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های ISO 4401-03 را نیز دارد.

شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPP دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPP سری 50 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 1.3 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPP سری 50 دوپلوماتیک


شیر یکطرفه مدولار MVR

شیر MVR یک شیر یکطرفه دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر جهت جلوگیری از عبور جریان برگشتی، تخلیه خود به خودی خطوط و یا ایجاد فشار پشت خطوط به کار می رود. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های کنترل جهت ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر یکطرفه مدولار MVR دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه مدولار MVR سری 51 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه مدولار MVR  سری 51 دوپلوماتیک


شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSP

سری MVR-RS/P نوعی شیر یکطرفه می باشد که عملکرد شیر محدود کننده هم در آن لحاظ شده است. این شیر به صورت مدولار و دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های کنترل جهت و مدولار ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد. از این شیر در هنگام نیاز به کنترل جریان در یک مسیر همچنین جهت جلوگیری از عبور جریان برگشتی و تخلیه خود به خودی خطوط استفاده می شود.

شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSP دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSP سری 50 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSP سری 50 دوپلوماتیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZD

سری MZD یک شیر سه راهه اسپولی کاهنده فشار تحریک مستقیم می باشد. این شیر به طور طبیعی باز بوده و روغن به طور آزادانه از خط P1 به خط P جریان مییابد. اسپول از یکطرف تحت اثر فشار P بوده و از طرف دیگر به وسیله فنر قابل تنظیم کنترل می شود. وقتی فشار در خط P از مقدار تعین شده تجاوز می کند، شیر بسته شده تا فشار در خط P به مقدار تعین شده برسد. ساختار شیر حساسیت مناسبی نسبت به مقدار تنظیم شده دارد. طراحی سه راهه در هنگام بازگشت جریان از عملگر به مخزن مدار را از نوسانات فشاری محافظت می کند. این شیر به صورت مدولار و دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZD دوپلوماتیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZD دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.4 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZD دوپلوماتیک


شیر ترمزی مدولار PBM3

سری PBM3 یک شیر سه راهه تنظیم کننده فشار می باشد. این شیر به صورت مدولار و سطح اتصال بر اساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر می تواند به سرعت بر اساس استاندارد ISO 4401-05 با تمام شیر های مدولار (بدون نیاز به لوله) جمع شود. تنظیم فشار پشت خروجی از عملگر برای اجازه ورود جریان آزاد مقصود این شیر می باشد. این شیر معمولا برای خنثی کردن وزن بار در مسیر سیلندر های عمودی به کار می رود.

شیر ترمزی مدولار PBM3 دوپلوماتیکمشخصات عملکردی شیر ترمزی مدولار PBM3 سری 10 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.6 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر ترمزی مدولار PBM3  سری 10  دوپلوماتیک


شیر جبران کننده فشار دو یا سه راهه قابل تنظیم مدولار PCM3

سری PCM3 یک شیر دو یا سه راهه جبران کننده فشار تحریک مستقیم می باشد. این شیر به صورت مدولار و دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. هدف از کاربرد این شیر ثابت نگه داشتن افت فشار (Δp) مابین خطوط هیدرولیکی به مقدار مورد نظر می باشد. این شیر معمولا با شیر های کنترل جهت پروپشنال به کار می رود تا کنترل مقدار جریان مستقل از تغیرات فشار انجام شود.

شیر جبران کننده فشار دو یا سه راهه قابل تنظیم مدولار PCM3 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر ترمزی مدولار PBM3 سری 10 دوپلوماتیک

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 50 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 1.6 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر ترمزی مدولار PCM3  سری 10  دوپلوماتیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5

سری PCM5 یک شیر دو راهه جبران کننده فشار و به صورت مدولار با سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. هدف از کاربرد این شیر ثابت نگه داشتن افت فشار (Δp) مابین خطوط هیدرولیکی به مقدار مورد نظر می باشد. این شیر معمولا با شیر های کنترل جهت پروپشنال به کار می رود تا کنترل مقدار جریان مستقل از تغیرات فشار انجام شود.

جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 100 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 2.7 کیلوگرم

مشخصات عملکردی جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5


جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8

سری PCM8 یک شیر دو یا سه راهه جبران کننده فشار و به صورت مدولار با سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. هدف از کاربرد این شیر ثابت نگه داشتن افت فشار (Δp) مابین خطوط هیدرولیکی به مقدار مورد نظر می باشد. این شیر معمولا با شیر های کنترل جهت پروپشنال به کار می رود تا کنترل مقدار جریان مستقل از تغیرات فشار انجام شود.

جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 300 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 13.5 کیلوگرم

مشخصات عملکردی جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8


شیر فشارشکن (اطمینان) پیلوت دار مدولار PRM7

شیر PRM7 یک شیر فشارشکن (اطمینان) با تحریک پیلوت است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های مدولار با استاندارد ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد. این شیر به صورت طبیعی به عنوان محدود کننده فشار در مدارات هیدرولیکی به کار می رود.

شیر فشارشکن (اطمینان ) پیلوت دار مدولار PRM7 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) پیلوت دار مدولار PRM7

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 300 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 8.5 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان ) پیلوت دار مدولار PRM7


شیر کاهنده فشار مدولار PZM7

سری PZM7 یک شیر کاهنده فشار و به صورت مدولار با سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر می تواند در پایین شیر برقی های کنترل جهت DSP7 به سرعت و بدون نیاز به لوله نصب شود. این شیر به صورت دو طبقه بوده و برای اطمینان از پایداری فشار کنترل شده (حتی در تغیرات جریانی شیر) به کار می رود.

شیر کاهنده فشار مدولار PZM7 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار مدولار PZM7

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 250 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 8.65 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار مدولار PZM7


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7

سری QTM7 یک شیر کاهنده جریان دارای شیر یکطرفه (برای جریان برگشتی) است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر های مدولار ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 250 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 350 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 7.35 تا 7.7 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7


شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار (گزینش سرعت) RLM3

سری RLM3 شامل یک مجموعه کامپکت می باشد که با استفاده از باز یا بسته بودن شیر برقی اجازه کنترل جریان سریع یا آهسته را میدهد. این شیر مدولار و سطح اتصال بر اساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر می تواند به سرعت بر اساس استاندارد ISO 4401-03به تمام شیر برقی های کنترل جهت مدولار (بدون نیاز به لوله) متصل شده و کنترل ترکیبی سرعت و جهت عملگر هایی با موقعیت نصب منفرد را انجام دهد.

شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار (گزینش سرعت ) RLM3 دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار (گزینش سرعت) RLM3

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی از 1 تا 30 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 250 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن:3.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار (گزینش سرعت ) RLM3


شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4M

سری RPC1-*/4M یک شیر کنترل جریان با جبران کننده فشار و دما می باشد که به صورت مدولار و سطح اتصال بر اساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر به سرعت بر اساس استاندارد ISO 4401-05 به تمام شیر برقی های کنترل جهت مدولار (بدون نیاز به لوله) متصل شده و براحتی به مدار هیدرولیکی اجازه کنترل سرعت عملگر (در موارد مورد نیاز) را میدهد.

شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4M دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی از 1 تا 30 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 250 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 3 تا 5.6 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4M


شیر کنترل جریان مدولار RPC1M

سری RPC1-*/4M یک شیر کنترل جریان با جبران کننده فشار و دما می باشد که به صورت مدولار و سطح اتصال بر اساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر به سرعت بر اساس استاندارد ISO 4401-03 به تمام شیر برقی های کنترل جهت مدولار (بدون نیاز به لوله) متصل شده و براحتی به مدار هیدرولیکی اجازه کنترل سرعت عملگر (در موارد مورد نیاز) را می دهد. در صورت ترکیب این شیر با شیر برقی کنترل جهت تیپ MDD44 امکان کنترل سرعت (سریع یا آهسته) عملگر در مدار بدست می آید.

شیر کنترل جریان مدولار RPC1M دوپلوماتیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات عملکردی شیر کنترل جریان مدولار RPC1M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی از 1 تا 40 لیتر در دقیقه
حداکثر فشار کاری 250 بار
محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
وزن: از 1.5 تا 4.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کنترل جریان مدولار RPC1M


شیر فشارشکن (اطمینان) پیلوت دار مدولار RQ4M

شیر RQ4M یک شیر فشارشکن (اطمینان) با تحریک پیلوت است که به صورت مدولار ساخته شده و سطح اتصال آن براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این سری قابلیت اتصال با تمام شیر های مدولار دارای استاندارد ISO 4401-03 را بدون نیاز به لوله دارد. این شیر به صورت طبیعی به عنوان محدود کننده فشار در مدارات هیدرولیکی به کار می رود. این شیر را می توان به صورت منفرد برای کنترل یک خط هیدرولیکی و یا به صورت دوتایی برای کنترل دو خط کنترلی و با چهار دامنه فشاری متغیر تنظیم کرد.

شیر فشارشکن (اطمینان ) پیلوت دار مدولار RQ4M دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان) پیلوت دار مدولار RQ4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 100 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 2.8 تا 3.6 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر فشارشکن (اطمینان ) پیلوت دار مدولار RQ4M


شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4M

شیر SD4M یک شیر ترتیبی اسپولی با تحریک مستقیم، به صورت مدولار و دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد که معمولا برای کنترل 2 یا چند عملگر به کار می رود.این شیر قبل از شروع به کار شاخه دیگری از مدار، فشار را در قسمت دیگر به حد لازم (مقدار قابل تنظیم) میرساند و در موقعیت سکون به صورت نرمالی بسته عمل می کند. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های کنترل جهت دارای استاندارد ISO 4401-05 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4M دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 80 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 2.7 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4M


شیر یک طرفه پیلوت دار مدولار VPP4M

سری VPP4M یک شیر یکطرفه با تحریک پیلوت بوده (دارای یک مخروط بر روی لبه آب بندی که به وسیله نیروی فنر بسته نگه داشته می شود.) که دارای ویژگی کنترل جریان و سطح اتصال براساس ISO 4401 می باشد. این شیر جهت جلوگیری از عبور جریان برگشتی (در صورت عدم تحریک توسط خط پیلوت) به کار می رود. شیر VPP4M همیشه در پایین دیگر شیر برقی های کنترل جهت ISO 4401-05 نصب شده و قابلیت مونتاژ با دیگر شیر های ISO 4401-05 را نیز دارد.

شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M دوپلوماتیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 65 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: از 2.9 تا 3.1 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M


شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4M

شیر VR4M یک شیر یک طرفه مدولار دارای سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر جهت جلوگیری از عبور جریان برگشتی، تخلیه خود به خودی خطوط و یا ایجاد فشار پشت خطوط به کار می رود. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های کنترل جهت ISO 4401-05 را بدون نیاز به لوله دارد.

شیر الات هیدرولیک


مشخصات عملکردی شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی در خطوط کنترلی 100 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 2.3 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4M


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M

سری Z4M یک شیر کاهنده فشار دارای تحریک پیلوت مدولار با سطح اتصال براساس استانداراد ISO 4401 می باشد. این شیر قابلیت مونتاژ سریع با دیگر شیر برقی های ISO 4401-05 را بدون نیاز به لوله دارد. این شیر برای کاهش فشار در مدار ثانویه، اطمینان از پایداری فشار کنترل شده (حتی در تغیرات جریانی شیر) به کار می رود.

شیر الات هیدرولیک


مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M

(اندازه گیری شده با روغن هیدرولیک با ویسکوزیته 36 cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد)

 • حداکثر دبی حجمی 80 لیتر در دقیقه
 • حداکثر فشار کاری 320 بار
 • محدوده تغیرات دمایی سیال: از 20- تا 80 درجه سانتی گراد
 • وزن: 2.7 کیلوگرم

مشخصات عملکردی شیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


نحوه انتخاب شیر هیدرولیک

انتخاب صحیح شیر هیدرولیک از میان مجموعه محصولات موجود در بازار یکی از مهارت های بسیار کارآمد است؛ چراکه این انتخاب می تواند علاوه بر تاثیر مستقیم روی کارایی سیستم هیدرولیک، از لحاظ اقتصادی نیز با صرفه باشد. برای انتخاب مناسب یک شیر هیدرولیک توجه به مجموعه ای از نکات ضروری است تا شیر مطابق برنامه ی طراحی شده رفتار کند. تعدادی از این نکات عبارتند از:

 • کاربرد شیر هیدرولیک در سیستم
 • ماهیت فیزیکی سیال عبوری از شیر هیدرولیک
 • اندازه شیر هیدرولیک
 • فرمان شیر هیدرولیک در حالت نرمال

شیر هیدرولیک یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک می باشد و به عنوان یک جزء فرمان دهنده ی سیستم هیدرولیکی محسوب می شود.با شیرهای هیدرولیک می توان مسیر کرکت سیال تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت)، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشار سیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر هیدرولیکی می تواند انجام دهد. از ابعاد دیگر نیز می توان شیرهای هیدرولیکی را تفکیک کرد. چنانچه دسته¬بندی شیرهای هیدرولیکی براساس نوع اِلمان درونی باشد، در آنصورت، به انواع زیر گروه¬بندی می¬شوند:
• شیرهایی با اِلمان از نوع پاپیت
• شیرهایی با اِلمان از نوع پیستون
• شیرهایی با اِلمان از نوع ساچمه
• شیرهایی با اِلمان از نوع اسپول


چنانچه دسته بندی شیرهای هیدرولیک براساس نوع تحریک شدن و به کار افتادن باشد، در آنصورت به انواع شیرهای هیدرولیکی ذیل گروه بندی میشوند
• شیرهای هیدرولیکی از نوع بادامکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع اهرمی دستی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع مکانیکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع الکتریکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع مجهز به مدار فرمان
• شیرهای هیدرولیکی از نوع ترکیبی از موارد بالا


چنانچه دسته بندی براساس تعداد مسیر عبور جریان روغن باشد، در آنصورت مثلا به انواع، دو راهه، سه راهه یا چهارراهه تقسیم می گردد.
شیر دیافراگمی از شیرآلات محسوب می شود که با حرکت خطی باعث تنظیم جریان میشود.علت نامگذاری این نوع شیر هیدرولیکی بعلت وجود یک دیافراگم درون آن است. شیر دیافراگمی توسعه یافته برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی بوده و علت آن این است که در این صنایع آنچه نیاز است کمترین سطح تماس بین سیال با بدنه و قسمتهای بالایی شیر است تا کمترین آلودگی احتمالی به سیال منتقل شود. بنابراین شیرهای دیافراگمی بدلیل وجود دیافراگم موجب ‌می شوند سیال در حداقل تماس با قسمتهای بالایی و مختلف شیر باشد.
شرکت رکسان ارائه دهنده ی شیرآلات هیدرولیکی برای کاربردهای گوناگون در محدوده ی وسیعی از شیرهای دستی، سلونوئیدی، پروپورشنال و سروو در فشار و اندازه های مختلف از برندهای معتبر دنیا می باشد.

شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت


شیر کنترل فشار

شیر کنترل فشار


شیر کنترل دبی

شیر کنترل دبی

شیر کنترل سروو

شیر کنترل سروو

شیر پروپرشنال

شیر پروپرشنال

چک ولو

چک ولو

شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است. شیر کنترل جهت شامل شیرهای اسپولی و نشستی می باشد.در تمامی سیستم ها این شیر هیدرولیک وجود دارد و وظیفه ی آن هدایت جریان به سمت مدنظر می باشد.این شیر هیدرولیک عموما از یک اسپول یا سیت در داخل یک بدنه ساخته می شود و می تواند دارای کنترل مکانیکی یا برقی باشد.

شیرهای کنترل جهت توسط تعدادی مربع متصل به هم نشان داده م یشود که به هر کدام یک موقعیت گفته
می شود. تعداد مربع ها نشا ندهنده تعداد موقعیت شیر است.فلشهای داخل مربعها جهت جریان را نشان میدهند.خطوط عمودی و افقی و مورب نشا ندهنده این است که دهانه های شیر در موقعی تها چگونه به هم متصل میشوند.نام شیر بستگی به تعداد موقعیت و تعداد دهان ههای آن دارد. هنگام نا مگذاری شیرهای کنترل جهت، ابتدا لازم است تعداد دهانه ها و سپس تعداد موقعیتها بیان شود.


در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﻮرﺗﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد

شیرکنترل جهت اسپولی

شیرکنترل جهت اسپولی


شیر الات هیدرولیک

شیرهای کنترل جهت نشستی


شیر کنترل فشار

شیرکنترل فشار هیدرولیکی، کاربردهای متنوع و گوناگونی دارند، نظیر:
• ثابت نگهداشتن حداکثر فشار روغن در سیستم
• تنظیم فشار روغن برای شاخه هایی از سیستم که نیاز به فشار کمتری دارند.
• بهره برداری در فعالیتهائی که لازمه آنها “تغییر در فشار کارکرد” میباشد.
ویژگیهای مشترک انواع شیرهای کنترل فشار:
• این شیرها، براساس تعادلی که بین فشار روغن و نیروی فنر، حاصل میشود عمل می¬کنند.
• این شیرها در گروه شیرهائی با “وضعّیت پذیری نامحدود” هستند.
• این شیرها را بصورت متداول، یا بانوع اتصال شان یا با اندازه و ظرفیت شان و یا با دامنه فشار کارکردشان، دسته بندی می¬کنند.


این شیرها را بر مبنای وظیفه شان نامگذاری می نمایند، نظیر “شیر فشارشکن” ، “شیر ترتیبی” ، “شیر قطع کننده جریان” و نظایر آن. دو گروه بسیار مهّم در میان آنان وجود دارد، که عبارتند از:
الف- شیرهای فشار شکن که با نیروی فنر بسته میشوند و با نیروی روغن باز می شوند.
ب- شیرهای کاهنده فشار که با نیروی فنر باز میشوند و با نیروی روغن بسته میشوند.

شیر الات هیدرولیک

شیر کنترل فشار رکسروت


شیر کنترل فشار Hawe

شیر کنترل فشار Hawe


شیر الات هیدرولیک

شیر کنترل فشار آتوس ATOS

شیر کنترل فشار کارتریجی

شیر کنترل فشار کارتریجی


شیر الات هیدرولیک

شیر کاهنده فشار


شیر کنترل دبی

شیرهای کنترل دبی هیدرولیکی (فلو کنترل) در اثر کنترل و تعیین دبی جریان عبوری سرعت هیدرولیک را کنترل و نیز تعیین می نماید. این نوع شیرهای هیدرولیکی می توانند دبی را در یک و یا دو جهت کنترل نمایند.زمانیکه کنترل دبی تنها در یک جهت مد نظر باشد، از فلوکنترل های دو راهی استفاده می شود. لازم بذکر است که هر چه دبی عبوری را کمتر کنیم در واقع گلویی ایجاد شده سطح مقطع کمتری داشته و این باعث افت فشار خواهد شد که در این حالت دبی اضافی از رلیف تخلیه خواهد گردید.

شیر کنترل دبی هیدرولیکی یکی از اجزای مهم و اساسی سیستم هیدرولیک است.و از گروه شیر هیدرولیک می باشند.
کنترل والو شیر کنترل دستگاهیست برای کنترل فشار (دبی) جهت جریان سیال به تجهیزات هیدرولیک (جک یا هیدروموتورها ) شیرهای کنترل هیدرولیکی معمولا به چند دسته تقسیم میشوند.


از شیرهای کنترل دبی جهت تنظیم اندازه روغن ارسالی به نقاط مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. در ادامه با انواع متداول شیرهای کنترل جریان و عملکردشان و همچنین برندها ی مختلف آشنا خواهید شد.نکته قابل تامل این است که استقرار درست شیرهای کنترل دبی در محل مناسب، بازدهی بهینه سیستم را بهمراه دارد.

شیرهای کنترل دبی از نظر ظاهری معمولا یا به صورت کج و یا افقی است و داخل شیرهای کنترل دبی به نوعی طراحی شده است که مناسب عبور جریانات و سیال می باشد. و سیال عبوری نیروی هیدرولیکی از خود تولید می کند که این نیرو تامین کننده نیروی لازمه جهت کنترل کردن شیرهای کنترل دبی است.یا در واقع باید گفت که شیرهای کنترل دبی را جریان سیال عبوری هدایت و کنترل می نماید.

شیرهای کنترل دبی رکسروت

شیرهای کنترل دبی رکسروت

شیرهای کنترل دبی Hawe

شیرهای کنترل دبی Hawe


شیر الات هیدرولیک

شیر کنترل دبی آتوس ATOS


شیر کنترل سروو

شیرهای سروو هیدرولیکی شیرهای هیدرولیکی هستند که جریان روغن را در پاسخ به یک سیگنال ورودی الکتریکی اندازه گیری کرده و یا موقعیت یا سرعت یا فشار یا نیرو در بسیاری از انواع ماشین ها یا تجهیزات را کنترل می کند. سروو ولوهای هیدرولیکی وسیله های کنترل مدار بسته ای هستند که میتوانند طراحی یک طبقه، دو طبقه و یا سه طبقه داشته باشند.

سروو ولو یک شیر برقی است که دائما تحت فرمان بوده و با توجه به فیدبکی که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد. تکنولوژی این نوع شیرها با توجه به سرعت و دقت بالاتر، مزایای بیشتری دارد.


از سیستم شیرهای سرو در مدارهای کم قدرت استفاده می شود و دارای مزایای زیرمی باشد :
• اجزای سیستم آنها ساده است. از پمپ دبی ثابت ساده استفاده می شود ، در حالی که در سیستم پمپ های سرو از پمپ دبی متغیر برای تغذیه مدار اصلی و از پمپ دبی ثابت دیگری ( شارژ پمپ ) برای تغذیه مدار شیر سرو که جابجایی پمپ را کنترل می کند ، استفاده میشود .

• باید گفت که شیرهای سرو نسبت به سسیستم پمپ های سرو ، اینرسی پایین تری دارند و بنابراین پاسخ دینامیکی آنها سریعتر است.
• همراه با پمپ منفرد ، در مدار می توان چند شیر سرو ساپورت کرد . اگر شیر سرو در نزدیکی جک یا هیدروموتور نصب شود ، نسبت به پمپ های سرو ، پاسخ آن سریعتر وانعطاف پذیرترخواهد شد .


شیر کنترل سروو هیدرولیکی رکسروت

شیر کنترل سروو هیدرولیکی رکسروت


شیر کنترل سروو هیدرولیکی Eaton

شیر کنترل سروو هیدرولیکی Eaton


شیرالات هیدرولیک

شیر کنترل سروو هیدرولیکی موگ


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیر پروپرشنال

شیر پروپرشنال هیدرولیکی از خانواده شیر هیدرولیک می باشد.کار اصلی این نو شیرهای هیدرولیک کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است.و به راحتی می تواند دبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل نماید.
نوع پیشرفته شیر پروپرشنال هیدرولیک همان شیرهای سروو می باشند.


سیستم و تکنولوژی بکار رفته در این شیر های هیدرولیکی بسیار بالا است که باعث شده قیمت این نوع شیر های هیدرولیکی بالا رود.
این نوع شیرهای هیدرولیکی هم کاربرد عمومی مانند قسمت های ماشین کاری و هم کاربرد نظامی و ارتشی مانند هدایت باله های موشکی دارند.


به طور کلی شیر پروپرشنال را می توان در سه دسته تقسیم نمود:

کنترل جهت

کنترل دبی

کنترل فشار


این نوع شیر های هیدرولیکی در یک سیستم هیدرولیکی میزان فشار روغن و یا میزان دبی را هدایت و کنترل می کنند.
در یک سیستم میزان فشار لازم را به نقطه دلخواه و مورد نظر را کنترل و انتقال می دهد.و در مواقعیکه سرعت بالا و نیروی پایین نیاز است
شیرهای پروپرشنال پلی است بین شیرهای دیجیتال و شیرهای سروو. می توان گفت ترکیب دو سیستم تغییرپذیری مداوم الکتریکی (سیستم سروو) و سیستم تغییرناپذیری الکتریکی (سیستم دیجیتال) می شود شیر پروپرشنال.


شیرهای پروپرشنال و سروو (نوع حرفه ای تر) از تکنولوژی بالایی برخوردار می باشند و به دلیل استفاده ای که در صنایع نظامی دارند مورد محدودیت های واردات واقع می شوند.
-هزینه این تجهیزات به شدت زیاد است
-کاربرد نظامی: کنترل باله موشک، کنترل باله هواپیمای جنگنده، کنترل لوله توپ تانگ کشتی و….
-جهت استفاده عمومی این تجهیزات پرس های هیدرولیک، خطوط نورد فلزات، گیوتین رخم، خطوط ماشین کاری و …
-از کمپانی های موفق در این زمینه رکسروت آلمان و موگ آمریکا می باشند


سروو یعنی خود تنظیم و به مفهوم سیستم کنترلری می باشد که می تواند خطای خود را تشخیص و آن را اصلاح نماید. در خصوص شیرهای پروپرشنال این کار جزء وظایف مدار کنترلر می باشد، ولی در شیرهای سروو این اصلاح خط به شکل مکانیکی صورت می گیرد و مدار کنترلر بر آن نظارت می کند. در کل شیرهای سروو از نوع پروپرشنال خود سنجیده تر، پر شتاب تر، بت حساسیت بیشتر و به مراتب پر هزینه تر هستند.

شیرالات هیدرولیک

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل جهت

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل دبی

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل دبی

شیرالات هیدرولیک

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل فشار

چک ولو

شیر چک ولو از دیگر شیر های هیدرولیکی می باشد.به شیر چک ولو ,شیرهای یک طرفه و یا خودکار نیز گفته می شود.شیر های چک ولو معمولا در سیستم هیدرولیکی از بازگشت سیال جلوگیری می کنند.


معمولاً بخش کوچکی از جریان از طریق قرقره (اسپول) شیرهای کنترل جهت نشت می کند، در مواقعی که نیاز به توقف سیلندر زیر بار وجود دارد، می توان از نوع خاصی از چک ولو استفاده نمود. این نوع شیر یکطرفه، شیر یکطرفه با خط فرمان(Pilot operated check valve) نام دارد.


شیر یکطرفه یا چک ولو شیرهایی هستند که فقط مجوز صدور عبور سیال را از یک سمت می دهند و عملکرد و کارکرد شیر های یک طرفه یا چک ولو بصورت اتوماتیک است. با توجه به مدل شیر یکطرفه یا چک ولو که دارای دیسک ها و اتصال دیسک به بدنه متفاوت هستند.

شیر چک ولو هیدرولیکی

شیر چک ولو هیدرولیکی

انواع شیر های هیدرولیک


 شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves)

این شیر ها جهت جریان سیال را کنترل میکنند که در نتیجه تعیین کننده جهت حرکت و موقعیت عمل کننده ها هستند. شیرهای کنترل جهت با روش های دستی، مکانیکی، برقی، پنیوماتیکی و هیدرولیکی تحریک (راه اندازی) می شوند. تبدیل و تقویت سیگنال های دستی، برقی و پنیوماتیکی توسط واسطه های (Interfaces) بین بخش کنترل توان و بخش کنترل سیگنال صورت گیرد.

شیرالات هیدرولیک

شیرهای کنترل جهت


شیرهای کنترل فشار (Pressure Valves)

وظیفه شیرهای کنترل فشار تاثیر بر فشار کل یک سیستم هیدرولیک یا بخشی از آن است. روش عملکرد این شیرها بر اساس وارد آمدن فشار سیستم بر یک سطح مقطع در داخل شیر است که نیروی حاصل، بر نیروی یک فنر غلبه می کند.

شیرالات هیدرولیک


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیرهای کنترل جریان (Flow Control Valve)

تاثیر بر اندازه جریان، نیازمند عمل متقابل و همزمان شیر های کنترل جریان و فشار دارد. این شیر ها امکان کنترل با تنظیم سرعت حرکت عمل کننده ها را فراهم می آورند. وقتی اندازه جریان ثابت است، عمل تقسیم جریان می بایستی بوقوع بپیوندد که این امر عموما از طریق عمل متقابل و همزمان شیرهای کنترل جریان و شیرهای فشار صورت میگیرد.

نمونه ای از یک شیر کنترل جریان جهت آموزشی

شیرهای کنترل جریان


جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


شیرهای یکطرفه (Non – Return Valves)

شیرهای یک طرفه در دو نوع شیر های یک طرفه بدون پایلوت (شیرهای یک طرفه فنری یا بدون فنر)، و شیرهای یک طرفه پایلوتی وجود دارند. در شیرهای یک طرفه پایلوتی، جریان در جهت معکوس که در شرایط عادی امکان پذیر نیست، توسط یک سیگنال هیدرولیکی ممکن می شود.

شیرالات هیدرولیک

شیرهای یک طرفه

جهت دریافت مشاوره، خرید، فروش، تامین قطعات و همچنین تعمیر انواع شیرآلات هیدرولیک با کارشناسان زبده ما در فروشگاه صنعت هیدرولیک تماس حاصل نمایید. شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *